Блог

Разпределението на пасищата е отново на дневен ред

Справедливото разпределение на пасищата отново идва на дневен ред. На свое заседание Комисията по земеделие в Народното събрание ще обсъди предложението за изменение и допълнение в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Предложението беше внесено още в началото на годината - 5 януари 2023 г., но едва сега идва неговия ред, въпреки че от бранша многократно заявиха, че поправките в закона са не просто належащи, а спешни.

С промените в закона се цели да бъде пресечена вредната практика за несправедливо разпределение на пасищата, както и даване на предимство на местните животновъди.

Наред с това от тази година започва прилагането на пет нови мерки за подпомагане на животновъди, които са свързани основно със земя. Това означава, че ако даден фермер няма достатъчно пасища, няма да може да се възползва от тези мерки и съответно да добави още стойност към своето стопанство.

Междувременно Националното сдружение на общините подкрепи измененията в закона, вдъхновени от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), която през 2022 г. инициира немалко срещи със земеделското министерство и животновъди по темата.

В свое становище до председателят на Комисията по земеделие Росен Костурков Националното сдружение на общините коментира, че “приема включването на представител на отговорните държавни органи в общинската комисия по разпределение на пасищата, но предлага вместо представител на областната дирекция по земеделие, това да е представител на БАБХ" и добавят:

"С оглед облекчаване на административната процедура и повишаване на нейната прозрачност предлагаме да се обмисли разпределението на общински и държавни пасища да се извършва от една комисия, включваща представители на общините, ОДЗ и БАБХ”, пише в становището на сдружението".

В позицията се казва още, че множество общини сигнализират за нужда от промяна на разпоредби по чл. 37и, ал. 6 относно "останали неразпределени имоти, затова те да се разпределят по възходящ ред, като в началото му са животновъдните обекти с най-малко животински единици".

“Натрупаният опит на много места сочи, че обикновено се наблюдава недостиг на пасищата по отделни землища, като пасищата се разпределят на животновъдните обекти с най-малко животни. Същите са неустойчиви във времето, често преждевременно прекратяват договорите си, докато уедрени стопанства с много реални животни остават без разпределени или с много малко общински пасища. Тази "неравнопоставеност” поражда недоволство и спорове между самите животновъди. Възможно решение е въвеждане на принципа на пропорционалност, като при всяка кампания свободните пасища се разпределят по землища пропорционално на броя животински единици”, предлагат още от сдружението на общините.

Какво следва?

Ако в комисията бъде одобрен, законопроектът вече ще може да се гласува на първо четене и в пленарна зала.

Тук въпосът е колко време остава на Народното събрание да работи и дали въобще ще се стигне до този законопроект.

На заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите в сряда ще се разглежда още общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите - за второ гласуване, както и обсъждане на законопроект за изменение на Закона за храните - за първо гласуване.
Made on
Tilda