Блог

La Roue Marseillaise – местна гражданска валута за проекти с кръгова икономика

Кратко описание на добрата практика 

La Roue Marseillaise е местна валута, която насърчава екологично отговорно и местно потребление. La Roue, на английски The Wheel, е местна допълваща и гражданска валута
(MLCC), която позволява децентрализирано, ориентирано към гражданите, етично и екологично управление на валутата. Може да се използва само на територията на Прованс, Южна Франция.

Цел

Насърчава екологично отговорно и местно потребление и участие в проекти,
свързани с кръговата икономика.

Детайлна информация за практиката

La Roue - Колелото е създадено от граждани, индексира се към еврото и се обменя по курс едно към едно. Той е подписал устава на мрежата MLCC, която събира всички проекти и валути в обращение във Франция. Мрежата също така организира срещи два пъти годишно за споделяне на опит. Гражданите, създали La Roue - колелото, могат да изберат подходящи професионалисти, които да се присъединят към нестандартната валута. Тези професионалисти представляват много различни занаяти, напр. занаятчии,
търговци, фермери, сдружения и местни власти. Те се насърчават да подобрят собствените си практики (сортиране на отпадъци, плащане на заплати, използване на местни и органични доставки).

Преобразувайки еврото си в новата валута, гражданите инжектират парите си в местната икономика. Получените евро след превръщането им в Wheels се поставят в банка, la Nef, и стават заеми за проекти за партньорите на Wheel. Потребителите на Wheel се събира в асоциации (по една на територия), които сами решават кои проекти да финансират. Насърчавайки екологично отговорното местно производство и краткия транспорт и разпространение на тези продукти, потребителите на Wheel инициират ефективно движение на преместване на икономиката, като благоприятстват местния бизнес.

Доказателство за успех – защо според вас е успешна

Мрежата от членове на Wheel се състои от 1000 професионални членове в цялата страна и 3000 частни лица. Всички те са пуснали повече от милион „колела” (парични единици) в обращение и в момента повече от 200 000 колела са в обращение между различните участници. Това означава, че 200 000 евро са налични за използване като заеми за партньори на Wheel за кръгови проекти.

Необходими ресурси

Екипът на Марсилия включва един служител на пълен работен ден и един държавен служител. Освен това няколко доброволци работят ежедневно и от време на време. Финансовите ресурси идват от членове, физически лица и компании.

Начална и крайна дата

Юли 2019 – до днес

Срещнати трудности

В началото трудности свързани с намирането на подходящото място, по- късно – убеждаване на всички клиенти да се доверят на опаковките и да свикнат с предлаганите идеи.

Потенциал за обучение или трансфер

Моделът на колелото е добре познат във Франция и може да бъде разработен и в други региони. Акцентът на начинанието е в развитието на мрежа от професионални членове
и частни потребители на валутата. Колкото повече асоциации ще се присъединят, толкова по-лесно ще бъде да се изградят партньорства с различни участници, за да стане известен проектът. Търговецът, на когото се плаща в Wheels, ще се стреми да използва повторно своите колела и следователно се обръща към местни доставчици, които са членове на мрежата, вместо да се обръщат към компании извън територията. По този начин Колелото създава силен кръг от местен икономически обмен, който укрепва компаниите и по този начин местната заетост. Благодарение на тази динамика, проблемите, които могат да застрашат членовете на мрежата, се идентифицират бързо и се предоставят всички средства, за да им се помогне чрез предлагане на решения и адекватна подкрепа.
Made on
Tilda