Добри практики DEVISE

Tehcnological skills MSc Programme

Разработената от Отдел "Бизнес администрация" програма стартира през 2007 г. със съдействието на други научно-ориентирани отдели. Тяхната идея е да се предложи определен подход към компаниите, студентите и секторните специалисти, където администрацията и технологичните аспекти могат да бъдат управлявани на същото ниво.  Програмата е одобрена от средно 20 студенти годишно и е разработена на международно ниво.  Студентите получават практическа и теоретична информация, както и възможност за разработване на проучвания и/или проекти с фирми с цел изпълнение на технически проекти, свързани с аспектите на индустриалната цифровизация. 

Какъв е проблемът и контекстът, който е довел до въвеждането на практиката?  Повечето студенти в програмата за бизнес администрация, в края на висшето си образование, не са имали достатъчно техническо обучение, за да обмислят възможността за изпълнение на проекти за промишлено модернизиране в рамките на дружествата.  Роботиката, анализът на големите данни, новите методи на производство за тях са само концепции, за които са учили. Повечето компании изискват от младежите допълнителни дейности за обучение, за да се развиват. Повечето от компаниите трябва да дадат допълнително пари и ресурси, за да инвестират в новите служители В Кантабрийския университет проектиран и реализиранов курс за MSc с ясната цел да се даде обучение и практическа информация в областта на цифровизацията.  
Как практиката постига целите си и как се прилага?  Курсът е разработен с помощта на развитие на двете страни, като първо се проучват нуждите на фирмите както и новите професионални умения, от които се нуждаят. От друга страна е нужно и дълбоко познание за образователните умения, които студентите са натрупали в Университе, както и информация за възможностите за изпълнение на нови действия за цифровизация.   
Курсът е реализиран с голям успех и други университети, включително и международни, обмислят изпълнението на тези дейности.   
Кои са основните заинтересовани страни и бенефициенти на практиката?  Регионални компании и студенти с цел развитие на нови умения във връзка с индустриалната цифровизация. 

Необходими ресурси: 1,800 евро на място на ученик, всеки студент заплаща годишната такса. За студентите има публични стипендии, които могат да достигнат 75 % от общия размер 

През последните 10 години в курса са участвали близо 200 студенти и вече работят и разработват проекти за дигитализация на международно, национално и регионално равнище.   Същевременно фирмите са били в контакт с Кантабрийския университет, за да коригират своите искания и възможностите за развитие на нови умения и тренировъчни пътеки за по-добро представяне на методологиите, използвани в курса. 

Курсът, съдържанието и дейностите по обучение, както и опитът, постигнат през тези години на провеждане на курса, могат да се прилагат и за други университети и факултети, включително и големи фирми. Съществува очевиден потенциал за прехвърляне на съществуващите знания, както и потенциала за изграждане на нови действия от двете страни (дружества/университети). Завършилите магистри са разработили различни работни практики в различни местни състави, повечето от които членове на Регионалната ИКТ Асоциация 
Made on
Tilda