Добри практики CECI

Ето как спортните клубове и гражданите могат да участват в кръговата икономика

Тази добра практика идва от френския регион Прованс-Алпи-Кот Д'Азур.


Phenix sport е компания за спортни облекла, която предоставя на спортните клубове рециклирани тениски от морски отпадъци и пластмасово оборудване, изработено от използвания от гражданите текстил.

Текстилната промишленост е една от най-замърсяващите индустрии на планетата. Годишно 12 милиона тона пластмаса се изхвърлят в нашите океани. Phenix sport е основана в Ница през 2020 г., за да реши тези два проблема и да насърчи гражданите към рециклиране, да връщат и да преизползват старите тениски. Освен това тази практика е добър пример за общините да се справят с текстилните отпадъци, да развиват местни партньорства и да отговорят на екологичните грижи и участието на гражданите в кръговата икономика.

Компанията произвежда облекло за спорт, използвайки рециклиран и регенериран полиестер, направен от пластмасови отпадъци и бутилки, събрани в Средиземно море в партньорство с асоциацията SEAQUAL. По този начин SEAQUAL INITIATIVE помага в борбата със замърсяването на океана и повишава осведомеността за морските отпадъци.

С помощта на Eco-TLC, местен партньор, специализиран в сортирането на текстил, Phenix sport събира и рециклира употребявани тениски от спортни асоциации и клубове, рециклира изхвърленото оборудване в пластмасов композит и ги превръща в образователни спортни съоръжения като конуси и чаши, които се използват в различни спортни практики.

Подписани са няколко партньорства със спортни клубове и училища: Спортните клубове събират употребявани спортни облекла от своите членове, като ги прикананват да допринесат за кръгова икономика. Phenix Sport също така си сътрудничи с Football Globe-trotters, трето секторно сдружение, което помага на младите футболисти в световен мащаб да имат качествено оборудване.

Необходими ресурси

Refashion, френският оператор за валоризация на текстил, финансира Phenix Sport със 100 000 €. Въпреки това, Phenix Sport все още се нуждае от 50 000 евро финансиране за закупуване на форми за производство на спортно оборудване.
Активното участие на гражданите е от жизненоважно значение за извличане и рециклиране на стари текстилни материали на гражданите.

Доказателство за успех

Практиката разглежда опасенията на гражданите по екологични въпроси и ускорява участието на гражданите в кръговата икономика. Включването на рециклирани отпадъци в производството на чаша намалява с 18% енергията, 40% емисиите на CO2 и 45% водата, в сравнение с чаша, изработена от необработен материал. Докато рециклираният полиестер спестява 59% от енергията и 32% от емисиите на CO2 в сравнение с конвенционалния полиестер. Освен това Phenix Sport планира да рециклира 19 тона ризи през 2022 г. и 36 тона през 2023 г.

Възникнали трудности

Phenix Sport би искала да отиде по-далеч в местното производство на текстил и спортно оборудване, но поради високите разходи за труд във Франция, производството в момента е изнесено в Португалия.

Потенциал за учене или трансфер

Други региони могат да се поучат от многофункционалните партньорства с асоциации, десетобой, спортни клубове за деца, компании за сортиране на текстил и т.н. Този вид кръгово сътрудничество може да се разшири до много спортни клубове, включително футбол, баскетбол, скуош, волейбол и др. , от където може да се рециклират стари игрални ризи в образователни материали за спорт, вместо да ги изхвърля в кошчето, само защото спонсорите са се променили.

Основните фактори за успех при прехвърлянето на практиката включват насърчаване на местните партньорства между спортни клубове, компании за събиране на текстил, образователни актьори и производствени компании. Финансовите стимули могат да бъдат полезни в началото на проекта. Докато потенциална пречка за прехвърлянето е крайната цена на продукта, която не трябва да бъде твърде скъпа, за да бъде достъпна и осъществима за гражданите.
Made on
Tilda