Добри практики DEVISE

Sizing Servers Lab

Sizing Servers Lab си сътрудничи с технологични и нетехнологични компании (мениджъри, ИТ администратори) и ги съветва за добавената стойност и внедряването на нови медии и нови комуникационни технологии. Съветите им се подкрепят от тестване на производителността.  От реални случаи, информацията и изследователските прозрения SSL се натрупва, след което преминава обратно както към студентите, така и към индустрията под формата на гост лекции, учебни програми, семинари, уебинари, блогове и др. Лабораторията също така предоставя възможност за обучение на компанията по поръчка.  SSL сътрудничи не само с местните индустрии, но има дългогодишни връзки с известни изследователски центрове във Фландрия като Imec и с международната дигитална технологична сцена в например Силиконовата долина.  Текущите изследователски теми включват анализи в облака и по-ефективни уеб услуги. 
[Общият бюджет е около 200-300 k годишно (3-4 изследователи + разходи). ROI: Около 4-7 случаи на употреба, при които доказателство то на концепциите (КД) води до нови иновации в 5 различни компании. Това води до по-ниски инвестиции/по-малък риск за нови иновации: около 0,5-1 ЕПРВ (40-100k Евро) на компания, ангажирана до 20 компании, които също прилагат подобна технология като PoCs: Спестяването на време като алтернативи се стеснява (+/- 10-300k Евро на компания) По-висок успеваемост, тъй като клопки се търсят активно и споделят с общност от компании (+/- 5-30k на компания) Друга ROI включва до 50 професионалисти на година, които се фокусират, специфични и практически вместо общо обучение, мрежи и т.н. 
Sizing Servers Lab продължава да представя постоянен брой интересни бизнес казуси както с по-малки местни компании, така и международни компании. Резултатите от техните изследователски проекти са широко достъпни от уебинари, конгреси и др. А студентите от бакалавърската програма в новите медии и комуникационни технологии в Howest, са по-високо търсене на пазара на труда. 

Лабораторията за сървъри за оразмеряване показва как академичните изследвания, академичното обучение и реалния живот могат да се засилват взаимно. Всички участващи страни, изследователи, компании и студенти, се учат едни от други. Студентите са по-добре подготвени да навлязат на пазара на труда, изследователите могат да актуализират и да разработят своите констатации с реални практики, докато компаниите са в крак с най-новите тенденции в областта на ИТ в лесно достъпна среда. 
Sizing Servers Lab например участва в случаи на многократна употреба, като например: Намаляване на потреблението на енергия на центровеза данни чрез оптимизиране на софтуера за виртуализация (O.a. UZ Gent) по-висока част от уеб трафика с по-ниски разходи за хостинг (включително "Монети на надеждата"- дете Фокус) Прехвърляне на специфични знания за инженеринг на данни от Силиконовата долина във Фландрия чрез активно работа с IBM, Intel и други помагащи на ай стартъпи, за да стане много по-ефективно. 
Made on
Tilda