Новини

Провеждат се три срещи за изследване на клъстерите в България

image
Сдружение „Бизнес Агенция” организира три т. нар. изследователски коктейла в рамките на дейностите от проект „КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие” № SEE/D/0139/1.3/X. Водеща организация на проекта е Националната конфедерация на занаятите и малките и средни предприятия – Италия, с участието на партньори от 10 държави.

Идеята на срещите е да събере бизнеса с академичната общност в търсене на решения за подобряване клъстер средата в Европа. Те ще се състоят във всяка една от десетте държави-участнички – Италия, Австрия, Румъния, Босна и Херцеговина, Гърция, Унгария, Сърбия, Словения, Албания и България.

Първият коктейл се проведе във Варна на тема „Представяне на иновации за подобряване на сигурността на информацията и използването на облачни технологии”, в него се включиха представители на IT бизнеса, на университетите във Варна. Вторият – в Добрич бе на тема „Запознаване с полезни и лесно приложими IT иновации в полза на бизнеса в сферата на хотелството и ресторантьорството”, домакини бяха членовете на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство”, лектор – Ананоли Антонов, ескперт по темата. Темата предизвика голям интерес сред участниците, сред които бяха и представители на академичната общност във Варна.

Третият изследователски коктейл предстои да се проведе в Бургас с представители на туристическия клъстер.

Участниците се обединиха около мнението,че иновациите и предприемачеството са истинските двигатели на всички конкурентоспособни клъстери. Ако успехът на една фирма зависи от нейната способност да защити своя собствен технологичен напредък, нов продукт или нов дизайн, то успехът на клъстера, част от който е тази фирма, зависи от противоположното – от сливане, от достъп до нови решения и информация и възникване на нови предприятия. Специфичната структура на клъстерите притиска фирмите, конкуриращи се в рамките на клъстера, постоянно да подобряват и обновяват своята дейност, за да поддържат своето предимство.

КЛАУД цели поощряване конкурентоспособността на малките фирми в Югоизточна Европа, като направлява създаването на клъстери, в които фирмите да си сътрудничат в проекти, базирани на иновации, като по такъв начин намаляват размера на инвестиции, които компаниите биха направили индивидуално.

Това спестяване на разходите им дава възможност да имат по-добра позиция на международния пазар. Така се засилва и тяхната конкурентноспособност на нови пазари, в резултат на което се постига повишение на продуктивността и заетостта.
Made on
Tilda