Новини

Бизнес Агенция е партньор по проект ДИВАЙС – дигиталните технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация

image

DEVISE
или „ДИВАЙС – дигиталните технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация“, има за цел да даде отговор на настоящото предизвикателство, пред което са изправени 10 европейски региона, за да отключи и да използва потенциала на МСП от дигиталните технологии като средство за конкурентоспособност на МСП, принадлежащи към сектори, включени в техните регионални стратегии за интелигентна специализация (RIS3).

DEVISE ще даде конкретни резултати за разработване на дефиниция на 10 регионални планове за действие, които ще помогнат на политиците да подобрят ефективността на инструментите, които са отговорни чрез по-целенасочени действия.

Проектът също така ще положи много усилия за създаване на 10 регионални цифрови трансформации, които да си сътрудничат заедно. DEVISE ще улесни създаването на тези среди, формирани от дигитални и други ключови сектори. Основните участници и бенефициенти ще бъдат политиците, организациите за подкрепа на бизнеса, образователните центрове и МСП от секторите на дигитални и други интелигентни специализации. Тези среди ще доведат до по-добра координация и засилено сътрудничество между дигиталния сектор и тези от други сектори на интелигентната специализация.

DEVISE, съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Interreg Europe, е четиригодишен проект, ръководен от ERNACT, който обединява партньори от Ирландия, Румъния, Испания, България, Финландия, Великобритания, Франция и Белгия.

За повече информация посетете https://www.interregeurope.eu/devise/
Made on
Tilda