Добри практики CECI

По-дълъг живот за текстила

Гражданите и потребителите действат като доставчици и участват в рециклирането на текстилни материали като чаршафи и затварянето на веригата на доставки.
Финландската текстилна компания Finlayson организира кампания за рециклиране, активираща гражданите да рециклират текстил на памучна основа; основно чаршафи, но също така кърпи и дънки. Кампанията е толкова добре приета, че рециклирането на текстил се превръща в постоянна практика. Отзивите са положителни, ентусиазмът на хората да занесат чаршафи до пунктовете за събиране в магазините на Finlayson надминава очакванията.

Finlayson започва да събира изхвърлен текстил в магазините си през 2015 г. Всички магазини на Finlayson се намират във Финландия, но почти цялото производство се извършва в чужбина. От рециклираните продукти обаче килимите и парцалите се произвеждат във Финландия. Рециклирането дава нов живот на текстила, създава кръгова икономика и избягва ценните текстилни материали да отиват на депа или изгаряне.

Необходими ресурси

През 2017 г. производителят на домашен текстил Finlayson събира в магазините си около 8 000 чифта стари дънки, които да се използват като материали за кърпи. От дънките става около 12 тона суровина за рециклирани кърпи.
Рециклираните килими се произвеждат във Финландия от компанията VM-Carpet.

Доказателство за успех

Старите чаршафи могат да бъдат рециклирани безплатно в магазина или изпратени по пощата до Finlayson. Общо 19,5 тона стар домашен текстил са върнати през 2016 г. През 2017 г. Finlayson събира 12 тона, или около 8 000 чифта стари дънки, като материал за хавлии в своите магазини. През 2017 г. производството на хавлии от рециклиран материал спестява повече от 10 милиона литра вода. Освен това през 2019 г. производството на хавлииспестява 21 милиона литра вода поради използването на рециклирани материали от гражданите.

Възникнали трудности

Предизвикателствата са фактът, че има повече текстил, отколкото компанията може да се справи. Предизвикателствата за рециклирането на текстил са причинени от ограничените възможности за повторна употреба и партньори.
Превръщането на събраните листове в парцалени килими е проблематично, тъй като умението за тъкане на килими изчезва от Финландия.

Потенциал за учене или трансфер

Finlayson е финландска текстилна компания с история, датираща от 1820 г. През 2019 г. във Finlayson работят повече от 160 души и оборотът е приблизително 30,2 милиона евро.
В допълнение към кампанията за рециклиране, Finlayson намалява своите емисии на CO2 с 20% до 2020 г. Електричеството, използвано от Finlayson, е вятърна енергия, произведена във Финландия или Дания.

Освен това Армията на спасението (Salvation Army) работи с Finlayson от края на 90 -те години. През февруари 2010 г. Finlayson провежда кампания (Tuuletus-kampanja) с Армията на спасението, предлагаща на гражданите възможността да рециклират стари легла, одеяла и възглавници и да ги дадат на други нуждаещи се. Предметите са допълнително доставени в общежития и домове за възрастни хора на Армията на спасението. Кутии за рециклиране са открити на 263 пункта за рециклиране в цяла Финландия. Кампанията е проведена три пъти в сътрудничество с неправителствената организация.


Източник: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5625/citizens-prolonging-life-cycle-and-recycling-textiles/
Made on
Tilda