Добри практики CECI

Reduce, Reuse, Recycle

Тази добра практика идва от испанския регион Арагон.

Офисът на UZ Green насърчава студентските кампании за рециклиране, работилници, дарения на мебели и стоки и строителство на сгради с екологични стандарти.


„Зеленият офис“ на Университета в Сарагоса (UZ) насърчава устойчивото потребление, формулирано в рамките на принципите на кръговата икономика, като намалява различните видове отпадъци и улеснява проектите, ангажирани с 3 -те "R": Reduce (намаляване), Reuse (повторна употреба) и Recycle (рециклиране):

1) В строителни проекти, насърчаващи екологичните стандарти с екологичния етикет „BREEAM“, който позволява само 2,5% от строителните отпадъци да бъдат депонирани.

2) Кръговата практика на UZ Green Office се отнася до рециклирането: С помощта на малки дарения, Green Office създаwa уебсайт, свързващ се по-лесно с местните НПО; Разпространение на употребявани мебели чрез онлайн пазар, наречен "mi grano de arena", където испанските неправителствени организации и асоциации могат да проверят наличните мебели и да получат материалите безплатно. Услугите за транспорт не са включени.

3) Офисът на UZ Green предоставя необходимите средства за университетската общност да постигне устойчиво и отговорно потребление, като насърчава намаляването на отпадъците, повторната им употреба и рециклирането в университетските помещения. Освен това Зеленият офис насърчава учениците да бъдат включени като „комуникатори“ в инициативата ReZiviliZate (Re-Civilized), която за първи път беше организирана по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците през 2019 г. (EWWR). Студентите по маркетинг повишиха осведомеността относно рециклирането на пластмаса и въздействието върху околната среда на замърсяването с пластмаса. Дейностите на ReZiviliZate могат лесно да се прехвърлят на други студентски общности, като ги ангажират в подобни кампании за повишаване на осведомеността.

Необходими ресурси

Един човек отделя 10% от общото си работно време (с годишна заплата от 24 000 евро), офисът се намира в университетския кампус.
За проекта Re-Civilized студентите имат най-важната роля, така че тази работа им дава някои точки за тяхната университетска програма.

Доказателство за успех

Общо 8 433 кг материал като стари мебели е използван повторно, като се пренасочва към 16 неправителствени организации и градски съвети в цяла Испания. Предотвратяване на почти 15 000 кг CO2, количество, еквивалентно на ежедневната употреба на 2490 автомобила. Практиката предизвика голям интерес у испанската общност.
Основните бенефициенти са сдружения и неправителствени организации, които работят с възрастни хора и местни общини, и двете използват мебелите в съответните си помещения.

Възникнали трудности

Трудности при достигане до заинтересовани НПО. Комуникационните инструменти и уебсайтът на пазара могат да бъдат подобрени. В началото нямаше достатъчно мебели за повторна употреба, поради което беше трудно да се създадат удобни за потребителя комуникационни канали, които информират потребителите за наличието на рециклирани материали.

Потенциал за учене или трансфер

Голям трансферен потенциал към други университети, големи институции и общини, тъй като лесно можете да създадете уебсайт, където да публикувате наличността на стари мебели или предмети, които да дарите.
Зеленият офис на UZ е добър пример за това как другите могат да научат начини за намаляване и повторно използване на отпадъците. Освен това практиката улеснява и насърчава начините за придобиване или даряване на излишни мебели, от които други институции може да се нуждаят, като по този начин намалява природните ресурси, които иначе са необходими за производството на нови мебели.
Made on
Tilda