Блог

Дигитализацията на образователния процес в българските училища

Приложението на новите технологии в сферата на образованието създава предпоставка за развитие на екипната работа, креативността и прилагането на интердисциплинарен подход при решаването на казуси. А предимствата за учениците са много - от по-висока ангажираност в учебния процес до придобиване на умения, които ще им послужат след тяхното завършване. Конкурсът на А1 "Дигитално училище на България" търси именно такива добри примери, които да се превърнат във вдъхновение и на други ученици и учители.

Училищата представиха своите проекти за успешно приложение на новите технологии чрез използването на дигитални дъски и инструменти като Google Classroom, Google Jamboard, електронни ресурси от "Уча.се" и "Кан академия", както и видеоклипове в Academico. Сред най-иновативните идеи, представени от училищата, беше създаването на класна стая с виртуална реалност, където с помощта на VR очила учители и ученици ще визуализират изучавания материал по по-атрактивен и ангажиращ начин.

Кои са училищата-отличници?

Конкурсът "Дигитално училище на България" отличи седем учебни заведения в четири различни категории, като във всяка беше избрано по едно училище от областен град и едно от малко населено място.

В категория "Дигитален проект" Свищовската гимназия ПДТГ "Димитър Хадживасилев" впечатли журито със своя проект "STEMB", включващ изграждане на иновативна класна стая за създаване и администриране на сайтове на бизнес-клиенти. В същата категория столичното 81-во ОУ "Виктор Юго" беше наградено за проекта "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене", чиято цел е цялостната дигитализация на учебния процес чрез електронни платформи и инструменти.

В другите две категории на конкурса се отличиха организацията и ангажирането на учителите и учениците в учебния процес. В категория "Дигитална организация на преподаването" сред победителите е Профилирана гимназия "Христо Ботев" в гр. Дупница. Техният проект "Обърната класна стая" променя модела на преподаване чрез използването на нови платформи: Microsoft Teams, Google Classroom, Edpuzzle, и софтуерни приложения като Kahoot, Edraw Mind Map, Learning Apps, MS Forms. Чрез тях учениците подготвят уроците вкъщи, а екипната работа, писането на домашни и правенето на упражнения се случва в клас. В същата категория се отличи и ОУ "Петко Р. Славейков" от гр. Варна с прилагането на "Модел 1:1", който включва използването на разнообразни онлайн платформи, сред които Jamboard и Google Doc за индивидуални и групови задачи, както и провеждане на анкети с Google Forms, чрез които учителите получават навременна обратна връзка oт учениците.

Две училища - ПМГ "Яне Сандански" от гр. Гоце Делчев и СУ "Отец Паисий" от гр. Кърджали споделят първото място в категория "Дигитален урок". С проекта си "Хармонията в нас и около нас" гимназията от гр. Гоце Делчев представи развиването на дигитални умения у учениците през включване на онлайн платформи като Geobra, Padlet, Bookcreator и Worldwall. СУ "Отец Паисий" от гр. Кърджали представи своята практика "Връстници обучават връстници", която повишава мотивацията на учениците в часовете по клетъчна биология чрез подготвяне и представяне на уроците по разбираем начин от техните съученици.

Специалното отличие за "Иновативна идея" пък беше връчено на Софийската частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина". Проектът е фокусиран върху изграждането на класна стая за виртуално преподаване и обучение, в която учителят и учениците ще изучават материала чрез очила за виртуална реалност.

Успешното първо издание на конкурса

В първото издание на конкурса "Дигитално училище на България" взеха участие над 120 училища от близо 20 области на страната, които кандидатстваха с иновативните си проекти на www.a1.bg/digital-schools.

Конкурсът на А1, проведен в партньорство с фондация "Заедно в час" и подкрепена от Министерство на образованието и науката и регионалните управления на образованието, показа добрите примери за високото ниво на дигитализация на учебния процес в цялата страната. Той демонстрира как чрез прилагането на разнообразни дигитални технологии и иновативни подходи в обучението се развиват техническите умения и креативността на децата, както и се насърчава екипната работа в клас, така че учениците да бъдат подготвени за реалната бизнес среда след завършването си.
Made on
Tilda