Блог

Край на модела “вземам, ползвам, чупя и изхвърлям”

Всички стоки в ЕС ще имат паспорт. Той ще накара цялата верига за доставки да седне и да обсъди важната информация, която може да предотврати изхвърлянето на стоката.

Нов етикет ще дава информация за състава на стоките и шансовете им да бъдат повторно използвани или рециклирани. Трайни, устойчиви, безопасни и нетоксични продукти и материали се превръщат в норма във вътрешния пазар на ЕС. Въвежда се нов цифров паспорт за стоките, който ще позволи на бизнеса, потребителите и властите да следят климатичните, екологичните, социалните и други въздействия по цялата верига на производство и употреба.

Това е записано в нов план на Еврокомисията за повишаване на устойчивостта на почти всички физически стоки на пазара на ЕС. Те ще станат по-екосъобразни, кръгови и енергийно ефективни през целия си жизнен цикъл - от етапа на проектиране през ежедневната употреба и промяната на предназначението до края на жизнения цикъл. Планът обхваща смартфони, дрехи, мебели и дори строителни материали.

Конкретните мерки ще включват изисквания за екопроектиране на текстилните изделия, по-ясна информация, цифров продуктов паспорт и задължителна схема на ЕС за разширена отговорност на производителя. Новият своеобразен паспорт ще бъде въведен за всички регулирани продукти, включително строителни материали като стомана, цимент и химикали. Това ще улесни проследяването на онези компоненти, които пораждат безпокойство.

Информацията може да бъде под формата на “класове на ефективност” - вариращи от A до G, подобно на начина, по който функционира широко признатият понастоящем енергиен етикет на ЕС. Предвижда се въвеждането на минимални изисквания за рециклирано съдържание. Идеята на паспорта е да се идентифицират най-важните данни за състава на всеки продукт, така че потребителите да го изхвърлят правилно:

“Нашите предложения за кръгова икономика поставят началото на епоха, в която продуктите ще бъдат проектирани по начин, който носи ползи за всички, зачита ограниченията на нашата планета и опазва околната среда. Осигуряването на по-дълъг живот на телефоните, които използваме, на дрехите, които носим, и на много други продукти ще спести пари на европейските потребители”, заяви комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Само през 2021 г. например съществуващите изисквания за екопроектиране са спестили на потребителите 120 млрд. евро. До 2030 г. новата рамка може да доведе до икономии на първична енергия в размер на 132 млн. тона нефтен еквивалент, което съответства приблизително на 150 млрд. куб. м природен газ - почти равностойно на вноса на руски газ в ЕС, посочва комисията. Време е да сложим край на модела “вземам, ползвам, чупя и изхвърлям”, който е толкова вреден за нашата планета, нашето здраве и икономика.
 
Бързата мода вече няма да е на мода

Предложението на ЕК ще въведе задължителни етикети върху дрехите, които казват на потребителите колко лесно се рециклират и дали са екологични. Най-късно до 2030 г. текстилните изделия, продавани в ЕС, трябва да са трайни, да подлежат на рециклиране, да са произведени във възможно най-голяма степен от рециклирани влакна и да не съдържат вредни вещества. Изгарянето и депонирането на текстилни изделия трябва да бъде сведено до минимум.

Освен с облеклото и смартфоните ЕК се занимава и със строителния бизнес. Само сградите представляват около 50% от добива и потреблението на ресурси и повече от 30% от общите генерирани отпадъци в ЕС годишно. “Освен това сградите са отговорни за 40% от потреблението на енергия в ЕС и 36% от свързаните с енергията емисии на парникови газове”, посочва ЕК.
 
Създаването на продуктов паспорт на практика ще изисква цялата верига за доставки да седне и да обсъди важната информация, която може да предотврати изхвърлянето на стоката.
Made on
Tilda