Новини

Среща на заинтересованите страни CECI - Варна, 26 януари 2022 г.

Хибридна среща на заинтересованите страни по проекта CECI - Въвличане на
гражданите в прилагане на кръговата икономика се състоя в Арт Салона на
Радио Варна на 26 януари 2022 г. Освен присъствено, в платформата zoom се
включиха представители на неправителствения сектор, на бизнеса, експерти от
екологичния отдел на община Варна, граждани.

В CECI осем партньори от шест държави - Белгия, България, с
представителството на иновативната “Бизнес агенция” от Варна, Испания,
Финландия, Франция и Чехия споделят общ интерес за включване на
гражданите в кръговата икономика чрез трансфер на знания за услуги и
споделяне на решения, целта ѝм е да подобрят и развият регионалните
политики чрез сериозно гражданско участие. 


По време на срещата екипът по проекта предложи конкретни стъпки, някои от
които вдъхновени от Пътната карта за развитие на финландския град Лахти,
който беше обявен за Зелена столица на Европа през 2021 г.
Председателят на сдружение “Бизнес агенция” Силвия Щумпф представи
фактите относно кръгово използване на материали в България. Според
последното проучване на Евростат за употребата на материали в ЕС, които
сочат, че нивото им на кръговост у нас се подобрява спрямо 2019г., но страната
ни все още изостава значително спрямо средните нива в ЕС. За 2020 г. от
всички използвани материали в България едва 2,6% идват от вторични потоци
(преизползване и рециклиране). Нашата страна, заедно с Румъния, Ирландия и
Португалия, отбелязва едни от най-ниските нива на кръговост на материалите в
ЕС. А средното равнище за ЕС е 12,8% . Основните теми  в Пътната карта на
Лахти са: Затворен кръг на материалите, Енергия,  Био кръгова икономика, Нов
модел на консумация,  Иновативни решения. Силвия Щумпф представи
накратко идеите, заложени във всяка една от тях и предложи картата да бъде
използвана като пример, който може да се използва и във Варна.
Тя предложи в плана за интегрирано развитие на община Варна, който
предстои да бъде обсъден в общинския съвет, да се включат и  информационни
дейности, с които да се разясняват в детайли както идеите, така и случващото
се в града по темата за кръговата икономика.
Участниците в срещата се включиха активно с многобройни коментари по
темата. Първият от тях беше относно таксата смет, чието изчисляване трябва да

CECI

www.interregeurope.eu/ceci/ се промени, за да амбицира хората да събират разделно и да потребяват по-малко опаковани стоки. Проблемът с текстила, корабите с отпадъци, които пристигат, за да бъдат изгорени край Варна също бяха посочени като част от проблема.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за създаването на обществен
съвет, в който да могат да предлагат идеи, гражданите да участват във
вземането на решения и така да започне разговорът за кръгова икономика във
Варна. Структурата трябва да бъде сформирана към общинския съвет на града.
Възможностите на неправителствения сектор да провокира важни въпроси като
прилагане на добри европейски практики, които вече се случват, както и
ограничаване експлоатацията на ресурси, което ще доведе до кръговост на
отпадъците, предложиха от НПО с дейности по темата. 

Друг експерт коментира, че интерактивен вариант за прилагане на
гражданските сигнали ще спомогне за подобряване на градската среда.
Мониторинг на прилаганите възможности за регионално развитие ще покаже
до колко местните политики съответстват на добрите европ практики. Местната
власт може да контролира събирането на отпадъци, депозитната система за
оползотворяване на пластмасата за еднократна употреба, както и защита на
влиянието от управление на отпадъците. Съдействието на общинската
администрация е от решаващо значение, коментираха още участниците.
Срещата завърши с взаимно съгласие дебатът по темата за кръговата
икономика и участието на гражданите в нея да продължи.

Повече информация може да намерите тук
Website: https://www.interregeurope.eu/ceci
Facebook: https://www.facebook.com/europececi/
Twitter: https://twitter.com/EuropeCECI
Website Сдружение „Бизнес агенция” https://vba.bg/
Блог https://vba.bg/blogvba
https://www.instagram.com/business_agency_varna/
Made on
Tilda