Новини

ОИСР публикува инструмент за оценка на дигиталната трансформация

рганизацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува инструментариум за оценка на дигиталната трансформация. Той има за цел да анализира дигиталното развитие на всяка страна и да даде насоки за разработване на стратегии и подходи за успешното реализиране на дигиталната трансформация.

Инструментариумът включва седем политически измерения, свърьани с разлини политики, за да се гарантира цялостния подход на икономиката и обществото за реализиране на дигиталната трансформация във всички области.

Тези седем политически измерения обединяват взаимосвързани области, за да осигурят цялостен подход, който балансира възможностите и рисковете от дигиталната трансформация:
image

ДОВЕРИЕ
Доверието в дигиталните среди е от съществено значение; без него не може да се постигне икономически и социален прогрес.

ДОСТЪП
Достъпът до комуникационни инфраструктури, услуги и данни е в основата на дигиталната трансформация.

УПОТРЕБА
Силата и потенциала на дигиталните технологии и данни за хора, фирми и правителства зависи от тяхното ефективно използване.

ИНОВАЦИЯ
Иновациите изтласкват границата на възможното в дигиталната ера, създавайки работни места, производителност и устойчив растеж.

РАБОТНИ МЕСТА
С развитието на пазарите на труда трябва да гарантираме, че дигиталната трансформация води до повече и по-добри работни места и да улеснява прехода от една работа към друга.

ОБЩЕСТВО
Дигиталните технологии засягат обществото по сложни и взаимосвързани начини и всички заинтересовани страни трябва да работят заедно, за да балансират ползите и рисковете.

ОТВОРЕН ПАЗАР
Дигиталните технологии променят начина, по който фирмите се конкурират, търгуват и инвестират; отвореността на пазара създава благоприятна среда за процъфтяване на дигиталната трансформация.

За повече информация: https://goingdigital.oecd.org/en/dimensions/
Made on
Tilda