Блог

Тютюнопроизводителите ще получат допълнително 360 000 лева, съобщават от ДФ "Земеделие"

Бюджет от 360 000 лв. по помощ de minimis, по която ще бъдат компенсирани тютюнопроизводители за част от производствените разходи за отглеждане на тютюн, разпредели Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). От Фонда припомниха на сайта си, че в края на февруари 2022 г. са изплатили над 2,7 млн. лв. по държавната помощ de minimis на 1968 стопани. На подпомагане са подлежали стопаните, включени в Регистър на тютюнопроизводителите за 2021, които имат вписване на реализирани количества в регистъра за 2020 г.

Част от тютюнопроизводителите не са се възползвали от помощта, тъй като не са отговорили на условията по нея. Към момента те са вписани в регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г. и имат вписване на реализирани количества от произведения през 2021 г. тютюн. Във връзка с това, с оглед минимизиране на негативното влияние на климатичните промени, икономическата и геополитическа криза и с цел подобряване на устойчивостта на тютюнопроизводителите, се взе решение да се предостави държавно подпомагане и на тези тютюнопроизводители, заяви ДФЗ.
Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години.

Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.
Made on
Tilda