Блог

Новото зелено строителство: Проекти за кръгова икономика и иновативна топлоизолация на сгради

Иновациите в строителните материали, използваните продукти и енергийната ефективност навлизат все повече в строителния бизнес у нас и в Европа. Масово компаниите от бранша се опитват да предложат иновативни продукти, които са не само прецизни за клиентите, но и с отговорност за околната среда.

Точно това е и фокусът на българското дружеството "Главболгарстрой", което впечатлява с визионерския си поглед в посока на зеленото бъдеще на Европа. Компанията е в процес на разработка на нови технически решения в полза на строителният бизнес.

Започнахме проекти, с които се гордеем и се надяваме да имаме реални резултати в много кратък срок, сподели Пламена Ненкова, ръководител на Представителството на "Главболгарстрой" в Брюксел. Тя презентира част от зелените идеи на компанията по време на събитието Strategic Leadership Forum, което се проведе наскоро в София.

Проектите си компанията не развива сама, а в сътрудничество с водещи европейски университети и научно-изследователски организации, като участие в тях вземат учени, иноватори и инженери - буквално хората, които карат света да се движи и да се надгражда.

Иновациите в строителния сектор могат да бъдат най-различни, но практическите идеи рядко успяват да впечатлят Европейската комисия. Екипът на "Главболгарстрой" не се притеснява от този факт и вече успешно е защитил няколко иновативни проекта, които са подкрепени от Брюксел. В момента се работи по създаване на реален пазар за рециклирани строителни материали. Той ще се образува чрез клъстер от компании, НПО и други организации, действащи в тази посока. За целта край София ще бъде създадена мобилна пилотна инсталация за преработка, рециклиране и последваща употреба на строителни материали. "Суровината" ще идва от разрушени сгради, а екип от учени в Дания разработва концепция как селективно да се разрушават сградите, за да може най-ефективно да се използват получените от тях строителни материали.

Усилията са насочени към разработки и създаване на технически условия за селективно разрушаване на сгради, разработване на нови инженерингови решения и иновативни продукти, сподели Ненкова пред аудиторията.

Освен пилотна инсталация ще бъде създаден и клъстерен център, обединяващ усилията на научните среди, публичните власти, неправителствените организации и гражданския сектор. Той ще даде и предложения за законодателни промени, с които да се подпомогне създаването на реален пазар за рециклирани строителни материали. Разбира се важно е и участието на хората, които да видят ползите за себе си и за околната среда, при употребата на рециклирани материали.

Този ключов проект бе възприет от Европейската комисия под името MOBICCON-PRO и се развива от консорциум от общо 10 организации от Франция, Белгия, Дания, България и Сърбия. Целта е разработването на мобилна инсталация за рециклиране и повторно оползотворяване на строителните отпадъци. Проектът е създаден изцяло в мисията на кръговата икономика като основната цел е опазване на околната среда и намаляване на отпадъците. Съоръжението ще получи грантово финансиране за почти 19 млн. лева по програмата "Хоризонт Европа", като проектът трябва да бъде изпълнен до 2027 г.

Именно на базата на научните разработки, инженерите в момента работят по окомплектоването на Мобилна пилотна инсталация (МПИ). Тя ще се състои от различно оборудване за извършване на предварително трошене, скрининг, магнитна сепарация, пресяване, разделяне, пречистване, сушене и финно раздробяване на строителните отпадъци, обясни Ненкова. Предвижда се и разработка на прототип на конусна трошачка с импулсен генератор, която да намали разходите за енергия и използването на метал, както и да се съкратят сроковете за производство на единица продукция. За трошачката вече е получен и патент за полезен модел в Българското патентно ведомство.

Първоначално пилотното съоръжение ще бъде поставено в район близо до София, а в след доказването на неговия потенциал инсталацията ще бъде пренесена в друга българска община и в сръбския град Пирот.

Партньори в начинанието освен "Главболгарстрой", която е координатор на MOBICCON-PRO, са още Датският технологичен институт, Европейската федерация на строителната индустрия (ФИЕК), университетът CY Cergy в Париж, IDEA Consult от Белгия, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, община Пирот, Българският институт за икономическа политика, както и общините Монтана, Самоков, Сливница и Костинброд.

Работата на учените от България, Франция и Дания ще бъде да предложат варианти и интелигентни цифрови решения за рационализиране на одите при разрушаване. Тук говорим за употреба на нови 3D скенери, инфрачервени детектори и устройства с добавена реалност. Всички просто ще работят в полза на новото и по-зелено строителство. УАСГ в сътрудничество с европейските си колеги и екип от специалисти пък трябва да разработи варианти за строителни материали с пазарен потенциал и минимален екологичен отпечатък.

Нов вид изолационна пяна може да подобри значително енергийните характеристики на сградите. Иновативната изолация е друга ключова разработка на специалистите, в която участва "Главболгарстрой".

Проектът с название "NRG-Storage" има за цел да предложи иновативно решение, което да замести наличните към момента изолационни материали, като предложи многофункционална и енергосспестяваща циментова пяна (NRG-пяна). Тази пяна ще бъде с впечатляващи изолационни характеристики и към момента идеята е да се използва в нежилищни сгради. Целта е да се постигне с 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-добро енергоспестяване спрямо познатите на пазара изолационни материали. Проникването на вода и въздух през новия вид изолация също трябва е да значително намалено с между 10% и 25%, спрямо съществуващите към момента изолационни материали.

Иновативната пяна ще се тества първоначално върху 27 демонстрационни стени, три пълномащабни сгради и в два демонстрационни обекта на съществуващи нежилищни сгради в Испания и Германия. В България трите къщи с иновативна изолация вече са изградени край софийското село Кривина. Именно "Главболгарстрой" е ангажирана с изграждането на сградите-прототипи в България, както и с една от страните, отговаряща за последващото им наблюдение. Наблюденията ще се извършват чрез специални температурни сензори, а системата за мониторинг ще се използва, за да поддържа температурен комфорт в сградите между 20 и 27 градуса по Целзий, обясни Ненкова. Тя уточни, че проектът се финансира по програмата Хоризонт 2020 и в него участват екипите от учени в Техническите университети в Дармщат и Делфт, RÖSER Ingenieurbeton и много други.
Made on
Tilda