Блог

КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ОБЩИНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ“ БЕ ТЕМА НА РАБОТНА СРЕЩА В РАЗГРАД, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БСК И СОЛВЕЙ СОДИ

Работна среща на тема „Кръгова икономика в общините и оползотворяване на битовите отпадъци“ се проведе днес в Разград. Организатори бяха Българската стопанска камара и „Солвей Соди“ АД – Девня.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между общините и индустрията за развитие на кръговата икономика при управлението на битовите отпадъци, за постигане на целите за депониране до 10% от обема им до 2035 г.
Сред дискутираните въпроси бяха:

  • Използване на възможностите на горивните инсталации за оползотворяване на горимата компонента след сепарирането на отпадъците – изисквания към остатъка за енергийно оползотворяване, процеси, ползи в контекста на покриване на нуждите на топлинна енергия за индустрията. Икономика на енергийното оползотворяване.
  • Какви са пречките пред доброто управлението на битовите отпадъци – разделно събиране, транспорт, сепариране, депониране (материална осигуреност, финансова сигурност, заплащане на такса депониране и такса за дейности след приключване на експлоатацията на депата)?; формирането на такса битови отпадъци на база количество образувани (pay as you throw); морфология на отпадъците;
  • Предизвикателства и възможности – как ще бъдат постигнати 10% депониране на битови отпадъци (2035)?; използване на продуктовите такси; отчитане на финансови ефекти от енергийното оползотворяване и финансовата стабилност на системата за управление на битовите отпадъци.

За участие в срещата бяха отправени покани към кметовете на общини и регионалните системи за управление на отпадъците в областите В. Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Кръговата икономика е един от начините за подобряване на икономиката на общините и справяне с климатичните промени. Съвместно с индустрията общините могат да развият потенциала си за иновации и да постигнат целите за намаляване на депонирането.
Пред участниците в срещата Илиана Павлова - директор на Център "Чиста индустрия" при БСК, представи проекта BE-Rural, целящ насърчаване на биоикономиката в регион Стара Загора, както и създадения в рамките на проекта pop-up store.
Made on
Tilda