Добри практики Carpe Digem

Как си проправят път иновациите в малките населени места

Международна мрежа, фокусирана върху организирането на иновационни събития в подкрепа на възможностите, нуждите и амбициите на цифровите трансформации на средните градове
Международната среща на върха за иновации в средно големи градове е инициатива, стартирана от градовете Невер и Шавиниган в Квебек, Канада. Градовете от среден ранг имат огромно предизвикателство да се отличават по отношение на иновациите в лицето на най-големите градски центрове като Париж, Лион, Монреал и Квебек.
Градовете от среден ранг се нуждаят от платформата, която SIIViM предлага, по-скоро заради възможността да се срещат с бизнеса и градските администрации, а не за печалба. SIVIIM предлага на тези градове възможност за изграждане на партньорски подход към цифровите иновации и разширяването на пазарните възможности.
Те са изправени пред предизвикателството да разработят решения за интелигентен град, които са адаптирани към техните нужди и да намерят партньори, които заедно могат да предложат пазарите, политическата и социалната тежест, за да балансират доминирането на големите градове.
На участниците в събитията се предлага възможността да следват иновационни пътеки, съобразени с техните специфични изисквания.
Необходими ресурси
Събитията се подкрепят от самите организатори, чрез такси от изложители, чрез търговско спонсорство, регионално и национално финансиране.
Доказателство за успех
• Провеждане на две международни SIVIIM събития в
• Национални иновационни събития в „малкия град“
• Извеждане на специфичните нужди, потенциал и пазари на градовете от среден ранг на преден план в социалните, икономическите и политическите дебати
• Предоставяне на мрежови решения и модели за цифрови иновации и социално-икономическо развитие, адаптирани към нуждите на градовете членки
• Динамична рамка за национално и международно сътрудничество
Срещнати трудности
• Ускоряване на внедряването на иновации в градове от среден ранг;
• Да популяризира и позиционира градовете от среден ранг като потенциални места за създаване на иновативни фирми
• Насърчаване развитието на стартъпи и малки и средни предприятия в по-малките населени места, които предлагат иновативни решения за своя пазар;
Потенциал за обучение или трансфер
Потенциалът е висок - SIIVIM е основно франкофонска мрежа, която улеснява партньорствата. Други национални групи с общи характеристики или амбиции трябва да се съсредоточат върху създаването на мрежи, където техните прилики насърчават споделянето на иновации и повишават осведомеността на технологичните компании за значимия пазар, който предлагат
Made on
Tilda