Добри практики Digital Regions

Дигитализация Паркур

Дигитализация Паркур

Швейцария, Кантон Берн

„Дигитализация паркур“ представлява интерактивен парк от няколко демонстрационни интерактивни технологии (демо станции), които адресират съответните теми за дигитализация по осезаем и ориентиран към практиката начин. Демо станциите се използват за повишаване на информираността и провеждане на обучение по технологии 4.0.
Кантон Берн (представляван от Агенцията за икономическо развитие на Берн) публично финансира швейцарската фабрика за интелигентни технологии за създаване на дигитализация Parkour, използвайки новия инструмент за регионална политика на Швейцария (NRP).
За да се осведомят МСП за характеристиките и потенциала на индустрия 4.0, е необходим подход, ориентиран към практиката. Лицата, вземащи решения в МСП, предпочитат да се учат от практични и осезаеми примери.
„Дигитализация Паркур“, се състои от няколко интерактивни демо станции, които помагат да се изследват и анализират новите технологии по осезаем и ориентиран към практиката начин. Примери за демо станции са:
• Индустриален Интернет на нещата
• Cobotics
• Блокчейн, криптовалути и SmartContracts
• Облачно и ръбово изчисление
• Увеличена реалност и виртуална реалност
• Изкуствен интелект и интелигентни данни
• Работно място на бъдещето
Чрез всяка демо станция участниците могат бързо и лесно да видят как функционира демонстрираната технология, както и какви са нейните ползи, но и потенциални недостатъци. Той помага за повишаване на информираността и предоставя вдъхновения и идеи за тестване и въвеждане на технологиите в контекста на собствената компания, напр. чрез пилотни проекти.
Всяка демо станция е създадена и изградена във връзка с реални примери и технологии, предоставени от партньорските организации. Станциите могат също така да включват поглед върху финансовите аспекти, свързани с технологиите (например интерактивно изчисляване на възвръщаемостта на инвестициите). Демо станциите са проектирани като мобилни и модулни обединения, което дава възможност за мащабиране и експлоатация в по-широк контекст.
Дигитализацията Паркур е създадена от швейцарска фабрика и нейната мрежа включва повече от 50 партньорски организации. Той е част от отворена жива лаборатория - и е достъпен, специален акцент е поставен върху изпълнителни директори, мениджъри, вземащи решения.
Нужни ресурси
·      Лични средства: 60h - 120h за внедряване на демо станция (вкл. материали за инструкции)
• Материали:  8k € - 16k € за хардуер и софтуер на демо станция
• Инфраструктура: Шоурум (> 200 м2)
Доказателства за успех:
KPI за проверка в швейцарската фабрика:
• Брой МСП, посещаващи Digitalization Parkour: средно най-малко 2 МСП седмично
• Брой проследяващи проекти, вдъхновени от Digitalization Parkour: нови 3 проекта за дигитализация с МСП годишно (проекти за увеличена реалност, Cobotic, големи данни)
Срещнати трудности:
За да се актуализират и поддържат демонстрантите по модерна технология са необходими постоянни усилия и налични технически ресурси и компетенции.
Потенциал за обучения и трансфер на знания:
Лицата, вземащи решения в МСП, предпочитат да се учат от практични и осезаеми примери, отколкото от теоретични концепции. Необходимо е всеки регион в Европа да предостави точки за отворен достъп, където МСП (и други организации) могат да научат за модерни технологии и да ги изпробват. Благодарение на модулния характер на Digitalisation Parkour, тази най-добра практика е лесна за прехвърляне в други региони, които желаят да създадат демоцентър по дигитализация и Industry 4.0.
www.sipbb.ch/SSF
https://www.linkedin.com/showcase/swiss-smart-factory
Made on
Tilda