Блог

Кръговата икономика и търговските вериги

Kръговата икономика вече е добре познато понятие и в най-грубия й смисъл тя има амбициозната цел да се повтори съвършенството на природата, в която нищо не се губи и изхвърля и всичко дава живот на нещо друго.


То включва различни подходи като споделената икономика, ползването на продукти на лизинг, по-ефективното използване на материали, повторната употреба, ремонт, рециклиране на вече ненужни стоки и материали и превръщането им в нещо полезно. Основната й сложност идва от нуждата да се мисли и работи в системи.


Все повече производствени гиганти в различни сектори дават заявки за все по-отговорна политика спрямо ресурсите. Все повече стават и компаниите, включително start-up, които намират бизнес ниши в предлагането на технологични решения на конкретни проблеми. Сферите са всевъзможни - от утайките в отпадните води, през хранителните отпадъци, текстила, електрониката, строителството, опаковките.


Един от основните участници в процеса по декарбонизация на икономиката и намаляване на отпадъците, включително чрез кръгова икономика са големите търговски вериги. Те достигат до впечатляващо широк кръг потребители и на практика присъстват в живота на всеки. Затова дори и техните малки стъпки водят до големи ефекти - в случая при енергийната ефективност и опазването на природата.


Компаниите от ритейла са наясно с отговорностите си и отдавна работят в тези посоки. Също така нов механизъм за коригиране на въглеродните граници ще постави цена на въглеродните емисии за вноса на целенасочена селекция от продукти, за да се гарантира, че амбициозните действия в областта на климата в Европа няма да доведат до "изтичане на въглеродни емисии". Инициативата ще има ефект за глобален спад на емисиите, вместо да изтласква въглеродно интензивното производство извън Европа. Той също така има за цел да насърчи индустрията извън ЕС и европейските международни партньори да предприемат стъпки в същата посока.

Made on
Tilda