Новини

Среща с членовете на Клуба на специалистите по човешки ресурси

Днес -23.01.2020 г. с членовете на Клуба на специалистите по човешки ресурси към Стопанска камара Варна говорихме за това как те могат да интегрират рамката за дигиталните компетенции в стратегиите на компаниите. Участваха представители на 15 компании от различни сектори, някои от които работодатели на над 2000 души, над 1200, както и на по-малки предприятия. Важно е компаниите да разбират необходимостта от оценка на готовността за преминаване към ползването на повече дигитални инструменти. Като част от дигиталните иновационни системи бизнесът е не само потребител, но и заявител на дигитални продукти и услуги, и в рамките на проект Interreg_CARPEDIGEM екипът на Бизнес агенция активно работи с компаниите, за да засили интереса им да участват в системите.
Made on
Tilda