Блог

Австрия Wirtschaftsservice ще започне проекта „embrAIsme - Подобряване на условията и политиките за МСП за приемане на AI“

Проектът embrAIsme се изпълнява в рамките на програмата Interreg Europe 2021-2027 и е съфинансиран от Европейския съюз

Виена — 16.04.2024 г. —


На 14 и 15 май Austria Wirtschaftsservice проведе във Виена официалното начално събитие и първия транснационален семинар за стартиране на проекта „embrAIsme – Подобряване на условията и политиките за МСП за приемане на AI “, насърчавайки възприемането на AI от МСП, независимо от тяхното местоположение, размер и сектор в страните партньори.

Специфичните цели на проекта са:

- Повишаване на осведомеността за AI и увеличаване на готовността за данни

- Инвестиране в човешки капитал и умения

- Улесняване на достъпа до финансиране

- Насърчаване на работата в мрежа и сътрудничеството

- Укрепване на управлението на политиките за ИИ/МСП

- По-добре обмислени правни и етични въпроси.

embrAIsme събира 9 партньора от Австрия, България, Финландия, Испания, Ирландия, Словения, Португалия, за да обединят експертен опит, ресурси и амбиции, за да отговорят на предизвикателствата, свързани със забележителното издигане на ИИ като най-видния двигател на следващата вълна на дигитализация. През 2020 г. 39% от големите предприятия в ЕС са използвали 2 или повече AI технологии в сравнение със само 22% от малките предприятия. МСП са изправени пред поредица от бариери при приемането на ИИ. Да назовем само няколко: липса на осведоменост и готовност за данни, липса на човешки капитал и умения, липса на финанси, липса на работа в мрежа и сътрудничество и репутационни, бизнес и правни рискове.

Проектът обединява усилията на регионални и национални власти, университети, технологични институти, агенции за иновации и бизнес развитие. Те ще проучат и подобрят областта на политиката за ИИ, която се променя бързо поради технологичния напредък на европейско и глобално ниво чрез интензивно и иновативно междурегионално обучение, събиране и трансфер на добри практики, проучвателни посещения и събития за обучение на политики.

Бюджетът на проекта е 2 302 690 € и ще продължи от 01 април 2024 г. до 30 юни 2028 г.

На 14 и 15 май във Виена се проведе първото междурегионално обучително събитие за политика относно достъпа до финансиране. На представители от страни партньори беше предложена възможността да се запознаят с австрийските механизми за финансиране на МСП.

След приветствената реч от главния изпълнителен директор на Austria Wirtschaftsservice (aws) г-н Бернхард Загмайстер бяха представени австрийските практики във финансирането на първите стъпки за МСП към внедряване на AI.

Международен екип от експерти от страни партньори – г-жа Хенриет Спира (BMK), г-жа Мая Пиндеус (AUT), г-н Дейвид Бермингам (IRL), г-н Калоян Рачев (BGR), г-жа Йоуни Маркканен (FIN) и г-н Елиано Маркес (PT) улесни оживената и много ползотворна дискусия между партньорите за това как те могат най-ефективно да оформят възприемането на изкуствения интелект от бизнеса в Европа и в партньорските региони. Конкретен акцент беше поставен върху това как да се гарантира, че ИИ се прилага от МСП по начин, който е едновременно ефективен и надежден.

На следващия ден партньорите имаха интензивна и вдъхновяваща програма с дискусии за добри практики и учебни посещения във Виена.

Първо, интерактивен семинар за финансите в AI беше организиран от AWS за задълбочаване на знанията на партньорите за това как да идентифицират техните слабости във връзка с публичните грантове и системите за грантове, свързани с AI за МСП. След това участниците работиха заедно, водени от г-н Hannes A. Schwetz, мениджър на AWS Progam AI, върху упражнение, фокусирано върху проектирането на най-подходящата програма за безвъзмездни средства за тяхната страна.

След семинара участниците в събитието отидоха на организирано посещение в компанията „Zone14“, австрийска компания, фокусирана върху предоставянето на анализ с помощта на AI, оценяващ изпълнението на подавания, удари, ъглови удари и статистика на дуела на заснетите играчи . Гостите подобриха разбирането си за новите подходи, прилагани от компанията, и заключиха, че посещението е разширило разбирането им за това как AI може драстично да промени конкурентната стойност на компанията.

Събитието беше първата стъпка към амбициите на проекта за насърчаване на върховите постижения на AI от лабораторията до пазара и ускоряване на инвестициите в AI, като същевременно създава правила, за да се гарантира, че технологията е надеждна в участващите 7 държави.

За повече информация относно стартирането на проекта „embrAIsme - Подобряване на условията и политиките за МСП за приемане на ИИ“ посетете нашия уебсайт https://www.interregeurope.eu/embraisme.
Made on
Tilda