Новини

Бюлетин 6 BSB1030 WeTour

Шестият бюлетин представя доклада на Световната организация по туризъм за женското предприемачество в туризма.

UNWTO си сътрудничи с UN Women, Германската агенция за развитие GIZ, Световната банка и Amadeus за създаването на „Глобален доклад за жените в туризма, второ издание“. Проучването събира най-новите статистически данни, както и задълбочени примери за най-добри практики, за да демонстрира приноса на туризма към цел 5 на ООН за устойчиво развитие – постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета. Документът анализира основните елементи, които допринасят за равенството между половете в туристическия сектор, като подчертава трудностите и предлага стратегии за облекчаване на неравенството и оползотворяване на потенциала на туризма за насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените в световен мащаб.
Можете да достигнете до пълния отчет в шестия бюлетин на проекта WETOUR.


Made on
Tilda