Новини

Бюлетин 8 BSB1030 WeTour

Приема се, че туризмът е доминиран от жени в Гърция и макар това да е вярно по отношение на числата, присъствието на жени означава микро и малки предприятия и по-ниски заплати.
Въпреки това секторът на туризма традиционно предоставя на жените източник на доходи и автономия и възможности за овластяване. Според констатациите от проучване на бенефициентите на туризма в Гърция жените са подложени на неравностойно третиране в туристическия сектор. По отношение на бариерите пред женското предприемачество, жените продължават да изостават значително от мъжете по отношение на поемането на предприемачески рискове, включването във висшия мениджмънт и стимулите за заплащане.
Вижте как премина обучението в Гърция.

Made on
Tilda