Новини

Идеи по проектите по Програма Интеррег Европа 2014-2020.

Ръководителят на един от проектите, по които работим, г-н Хосе Мануел Сан Еметерио, участва често в уебинари за споделянена опит по многобройните проекти, в които участва. Можете да изгледате на линка по-долу уебинара за пула от идеи по проектите по Програма Интеррег Европа 2014-2020.
https://www.facebook.com/ERNACT/?__tn__=kCH-R&eid=ARBjbCDMIsNXyan5XSRbXi08xiiKpLeMAQkYLMnGFC3KflltqyQu1-vIy-TpA6vEhc2TivBTFqMH5fDh&hc_ref=ARTbP8Y1gDp75FuO9v2O2KyJyjLsACKUuX9q6ebdvLlBSNWmC6ouqh0i31MGCoz5L5U&fref=nf

Made on
Tilda