Новини

Вдъхновение от Швейцария по проект Digital Regions

Партньорите и заинтересованите страни по проекта Digital Regions имаха възможността да посетят виртуално Smart Factory в Биел (кантон Берн, Швейцария), на 26 ноември 2020 г. За съжаление поради тези изключителни времена физическо посещение не беше възможно. Въпреки това, участниците от България, Германия, Ирландия, Португалия, Румъния и Словения можеха да почувстват, че са почти на място чрез обиколка на живо през съоръжението и се възползват от проницателни, вдъхновяващи презентации за това как регионът подкрепя МСП в Индустрия 4.0.

Целта на посещението беше да се запознаят с добрите практики, насочени към увеличаване на ангажираността на производствените МСП в Индустрия 4.0. Нашият домакин Доминик Гореки отбеляза важността на сътрудничеството както в ЦИФРОВИТЕ РЕГИОНИ, така и по-широко, тъй като обикновено МСП имат ограничено време, ресурси, разбиране за това как да се справят със сложността на I4.0 и цифровизацията, за да могат да се възползват от предимствата.

Вдъхновяващата история на Швейцарския иновационен парк Biel / Bienne (SIPBB), домакин на Swiss Smart Factory, беше разказана от Томас Гфелер, председател на SIPBB. Започната преди 8 години, SIPBB сама по себе си е стартираща компания. Отбелязани са две ключови стратегически промени за неговото създаване: регионалната диверсификация от производство на часовници в медикотехнология чрез използване на умения в прецизното инженерство и необходимостта да стане способна за интелигентно производство чрез I4.0 технологии.

Проведени са много разговори с местни компании, които твърдят, че им липсва критичният размер и техническа сила, за да се направят радикалните промени, необходими за приемането на I4.0, за да могат да продължат да се конкурират в световен мащаб. Оказа се, че това, което е необходимо, е платформа за бърз и ефективен достъп до ресурси, които компаниите не могат да си позволят сами. За Томас това споделяне на иновационни ресурси беше и е от ключово значение. Ресурсите са както мозъкът на хората, участващи в SSF и SIBPP, така и машините, техническата платформа на 3D принтери, роботи, чисти помещения и т.н. Общата визия е да предложи атрактор за таланти и идеи, които обслужват индустрията в региона, и по-далеч, за подобряване на иновационната годност - тренировъчна фитнес зала за фирмени иновации!

Подходът към иновациите в швейцарската интелигентна фабрика беше обяснен от Доминик Гореки заедно с техните добри практики и програми за обучение I4.0. Макар и почти 10-годишен, той отбеляза, че I4.0 все още не се прилага широко или изцяло и че кризата с COVID представлява допълнителен тласък зад нея. Въпреки че фокусът на DIGITAL REGIONS е върху производството, цифровизацията обхваща много области като интелигентен дом, интелигентно здравеопазване, интелигентна мобилност. Нарастващата бизнес стойност с I4.0 е от свързаност, видимост, прозрачност, готовност чрез прогностична способност до адаптивност чрез автономна оптимизация.

Ролята на I4.0 в нова икономическа структура на все по-ориентирано към клиента създаване на стойност въз основа на нови логистични и производствени концепции беше подчертана с примери като MyMuesli. Приемането на I4.0 може да се разглежда като процес на трансформация, който е многостранен и интердисциплинарен, като потенциално води до хоризонтална интеграция между производствените единици, цифрови близнаци на производството, вертикална интеграция през целия производствен цикъл с набор от технологии като данни аналитика, AR / VR, облачни изчисления ...

Несъмнената сложност прави сътрудничеството толкова важно. Добрата практика на SSF „Отворена платформа за внедряване на технологии“ се основава твърдо на сътрудничеството, тъй като координира сътрудничеството между доставчиците на технологии / услуги и крайните потребители на технологиите. Започва с промоция и застъпничество със стадия „Вдъхнови и демонстрирай“. След това е „тествайте и развивайте“ чрез прототипиране и на „обучение и поддръжка“. Примери за прототипиране бяха показани с компютърно зрение и AI за система за разпознаване на работен поток. „Практическият“ аспект на обучението на детската площадка беше показан в пример за семинари за машинно обучение, където участниците решават практически пример от индустрията.
Планира се I4.0 семинар за обучение за 2021 г., базиран на еднодневен семинар на екип с линия за обучение, за да се покажат примери за най-добри практики за дигитализация в производството: Производствени системи за изпълнение, табла, автоматични Id-решения, асистиращи системи и AR. SSF действа като неутрален улесняващ орган и има модел за членство с голям брой доставчици на технологии I4.0 като членове.

Благодарение на Майкъл Уендлинг, ръководител на проекти на SPIBB, направихме турне на живо, разкриващо втората добра практика на Digitization Parkour, „състояща се от няколко интерактивни демонстрационни станции, помага да се изследват и анализират новите технологии по осезаем и ориентиран към практиката начин“ & идва от Light House Project I4.0. Практическият тук беше производственият цикъл на I4.0 на редица варианти на безпилотни летателни апарати и използването на I4.0, за да го осъществи, от цифрова конфигурация, ферма за 3D печат на части, автоматизирана и съвместна роботизирана производствена станция, интелигентна свързано хранилище в интелигентни шкафчета и кутия с инструменти, интелигентна логистика и проверка на качеството.
Made on
Tilda