Новини

Напредък на Interreg_CARPEDIGEM 


Напредва работата по проект Interreg_CARPEDIGEM по програма Интеррег европа 2014-2020, в който Сдружение Бизнес агенция е партньор. 10 партньора от 7 държави от периферни и развиващи се региони в Европа мобилизират представители на различни заинтересовани страни да разработят съвместно решения за подобряване на публичното финансиране в областта на дигиталната трансформация. В центъра на усилията по проекта стои идеята участващите страни да засилят капацитета си да изграждат и поддържат устойчиви дигитални иновационни системи. Взаимодействие между заинтересованите страни в държавите и обсъждане и обмен на добри практики между тях е в основата на работата през първото полугодие на проекта, което завърши в края на януари. партньорите отбелязаха този край с интензивни срещи с най-важните иучастници в тези системи, наричани DIGEM.
Made on
Tilda