Добри практики CECI

В Мехелен намаляват емисиите на СО2 с обществени зеленчукови градини

През 2012 г. град Мехелен, провинция Антверпен, Белгия подписа Споразумението на кметовете, като се ангажира да намали емисиите на CO2 с повече от 20% до 2020 г. и 40% до 2030 г. За да привлече гражданите в тази цел, градът осигурява годишен бюджет за инициативи, допринасящи за неутралитета на климата в града. 
Примери за субсидирани инициативи са обществени зеленчукови градини, споделен е-карго мотоциклет или вкарването на експерт по устойчивост при съвместни проекти. За организации с нестопанска цел субсидиите са пари, които да подпомогнат старта на тяхната дейност. Факт са различни видове т. нар. кръгови инициативи - като “библиотека” с инструменти, “библиотека” за бебешки принадлежности, кафенета за ремонти, мобилна система за слънчева енергия, давани при организиране на събития, всички те реализирани благодарение на субсидиите и труда на гражданите. Субсидиите се разпределят със специална покана два пъти годишно. Най-малко четирима граждани трябва да подадат попълнен формуляр и предложение за бюджет, което се проверява от независимо жури. Финансирането на дългосрочна инициатива може да бъде в максимален размер от 5000 евро. С 500 евро се субсидира еднократна инициатива за запазване на климата.
Необходими ресурси
Годишният бюджет от тази година е 30 000 евро годишно, преди това е бил 15 000 евро. Необходим е допълнителен бюджет за заплащане на персонала, който извършва административната работа около кандидатстването, както и движи комуникацията.
Доказателство за успех
От 2016 г. общината в Мехелен е субсидирала около 50 проекти с почти 100 000 евро. Сред тях са много инициативи  за ремонтиране на различни уреди или тяхното споделяне. В 50-те проекта участват над 1000 граждани, в чийто интерес е проектите да са рентабилни в дългосрочен план. Гражданите се чувстват въвлечени в усилията на града да достигнат климатична неутралност, затова по този начин се насърчават и други инициативи на темата климатични промени.

Срещнати трудности
Отначало организациите имали съмнения относно начинанието, това се променило с възможностите за субсидиране. Само призивът за действие обаче не е достатъчен, за да достигне идеята до всички граждани. Необходима е целенасочена комуникация и помощ за писане на проекти, за да се разшири групата кандидати, отчитат експертите.
Потенциал за учене или трансфер
Със сравнително малък бюджет градът успя да предостави възможности на граждани и нестопански организации да изпробват силите си в реализирането на някоя добра идея.
По този начин се родиха различни инициативи за кръгово потребление в града. Въпреки това продължаването на инициативите без подкрепата на общината остават проблем. Въпросът е как да се намери бизнес модел за тези инициативи, да се оставят те да работят независимо от субсидиите, без да променят социалните цели или принципите на солидарност. За града субсидиите са конкретен начин за изграждане на съвместна мрежа за постигане на целта за неутралност на климата. Проектът насърчава сътрудничеството и диалога с гражданите, помага им да търсят модели за кръгово потребление според техните нужди. Така градът може да се научи от гражданите и организациите за вземането на решения, които трябва да ускорят прехода към кръгово и климатично неутрално общество.
Made on
Tilda