Блог

Форум на УниБИТ обсъди необходимостта от дигитализация на книжовното наследство

Студентско-докторантска научна конференция на тема: „Дигитализация и информационни ресурси на културното наследство” се е провела в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), съобщиха от учебното заведение. Целта на конференцията е била да представи различните гледни точни, свързани с дигитализацията, както и ролята и значението и в съвременното общество; да очертае потенциала и значението на институциите на паметта като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот.

Форумът е начин и да се спомогне за улесняването на контактите между студенти, докторанти и специалисти за обмен на академични резултати и изследователски опит в областта на прилагането на цифрови технологии в институциите за социална памет и съвременните технологии за управление на архиви и документи, разказват организаторите.

Форумът се е провел в хибридна среда и е бил структуриран в пет секции: секция „Научни доклади“ – в която видни учени и изследователи са представили своите доклади и четири секции, посветени на студентски и докторантски разработки: „Архивно-документално културно наследство“; „Дигитализацията и институциите на паметта“; „Дигитални трансформации в съвременното общество“ и „Добри практики при опазването и съхранението на книжовното културно наследство“.

Приветствия на конференцията са отправили директорът на Дирекция "Нематериално културно наследство” към Министерството на културата и преподавател в университета - доц. д-р Венцислав Велев; деканът на Факултет по библиотекознание и културно наследство - доц. д-р Христина Богова, както и от проф. дфн. Ваня Добрева – ръководител на Катедра "Култура, историческо наследство и туризъм".

На откриването на конференцията са присъствали преподаватели, студенти и докторанти, сред които проф. д.п.н Александра Куманова – преподавател в университета и ръководител на Студентското научно общество при УниБИТ- виден библиографовед, която е представила доклад на тема: „Е-библиотека „БАЛАНИКА”: Език и автобиобиблиография на акад. Александър Теодоров-Балан (Ризоматично вторично-документално отражение на знанието)“. 

По време на конференцията гл. ас. д-р Надежда Томова – ръководител на проекта и водещ на форума, е направила кратко представяне на проекта. Специално внимание е отделено на платформата InfoLIB, която екипа по проекта разработва. Целта на платформата е да създаде условията за преодоляване на информационните ограничения и да предложи мощен инструмент за систематизиране и централизиране на научно-справочна литература по хуманитаристика за целите на хуманитарното образование в институцията. 
Made on
Tilda