Новини

Каква е ролята на дигиталната иновационна екосистема (DIGEM) за просперитета на една компания?

Как цифровите иновации могат да бъдат ускорени не само отвътре, но и отвън? Тази тема от обхвата на действие на проект CARPE DIGEM е в центъра на много изследвания.
За последните пет години MIT Sloan Management Review и Deloitte изследват дигиталната зрялост, фокусирайки се върху организационните аспекти на дигиталната трансформация, а не върху технологичните. Те са прегледали компаниите в етапите на ранна, напредваща и реализирана дигитална трансформация и са забелязали увеличаваща се разлика между повече и по-малкото зрели организации. Последното им проучване (2019) открива, че пропуските често могат да бъдат обяснени с подхода на една компания към иновациите: Дигитално "зрелите" компании не само внедряват иновации повече, но и внедряват иновациите по различен начин. Тези иновации се ръководят до голяма степен от сътрудничеството, създадено отвън чрез дигиталните иновационни екосистеми и вътрешно чрез междуфункционални екипи. Както екосистемите, така и междуфункционалните екипи повишават организационната гъвкавост. Обобщението е:
1. Дигитално "зрелите" компании внедряват иновации с далеч по-високи темпове от техните по-малко напреднали в дигиталната си трансформация колеги.
2. Служителите на дигитално "зрели" организации имат повече възможности за иновации на своите работни места - независимо от това какви са тези работни места.
3. Дигитално "зрелите" компании са много по-склонни от своите по-малко напреднали в дигиталната трансформация колеги да си сътрудничат с външни партньори.
4. Многофункционалните екипи са друг важен източник на дигитални иновации. Не само че цифрово "зрелите" компании са по-склонни да използват многофункционални екипи, те обикновено функционират различно в по-зрелите организации, отколкото в по-малко нпаредналите в дигиталната си трансформация организации.
5. Дигитално "зрелите" компании са по-пъргави и иновативни, но в резултат на това се нуждаят от по-внимателно управление.
6. Когато са помолени да прогнозират дали тяхната компания ще бъде по-силна или по-слаба в бъдеще, респондентите от цифрово "зрелите" и от компании от ранен етап на дигитална трансформация показват поразителни разлики.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/digital-maturity/digital-innovation-ecosystems-organizational-agility.html?fbclid=IwAR2ZVhRtBpWB1ef11gX3K6GQVYQ4g9iV60cKvq-gnJfJtMoRL8Pf405D-o4
Made on
Tilda