Блог

Агроиновации: Сателитите в услуга на европейското земеделие

Синергията на оптични и радарни измервания, за разработването на прототипни услуги в помощ на земеделския сектор в Европа е темата, по която работи проекта SENSAGRI. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 260 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

В нововъзникващата ера на Коперник за наблюдение на Земята, Европа предоставя данни за наблюдение на Земята със сателитите Sentinel-1 (S1) и Sentinel-2 (S2) на база на свободна и отворена политика за данни. В отговор на работната програма на EO, проектът, Sentinels Synergy for Agriculture (SENSAGRI) има за цел да използва безпрецедентния капацитет на S1 и S2 за разработване на иновативно портфолио от прототипи на услуги за селскостопанско наблюдение, като се използват самостоятелно, оптични или радарни сензори позволяват картографирането на видовете култури.

Въпреки това се очакват по-стабилни, точни, често актуализирани и изчерпателни карти на реколтата от рядко използваната синергия на двата типа измервания. Същото се отнася и за състоянието на реколтата, здравето и стреса. Експерименталните проучвания показват, че сливането на оптични и радарни данни отваря перспективи за подобрени възможности за наблюдение.

SENSAGRI ще използва синергията на оптични и радарни измервания, за да разработи три прототипни услуги, способни на операции в почти реално време - повърхностна влажност на почвата, индекс на зелената и кафява листна площ и картографиране на типове култури. 

Тези прототипи ще осигурят основа за модерни услуги, които могат да повишат конкурентоспособността на европейския агро сектор. SENSAGRI предлага четири усъвършенствани услуги за доказване на концепцията. Те са добив/биомаса, промяна в обработката на почвата, напояване и усъвършенствани карти на културите.

Алгоритмите ще бъдат разработени и валидирани в четири европейски агро тестови зони в Испания, Франция, Италия и Полша, които са представителни за европейското разнообразие от култури и тяхната полезност е демонстрирана в поне две неевропейски страни. За да се усъвършенстват спецификациите на продуктите и да се оценят услугите, участниците от земеделския сектор ще бъдат включени, използвайки подход Living Lab. Комбинацията от ориентиран към потребителя подход и най-съвременни алгоритми ще създаде стабилна основа за вземане на решение за нова наземна услуга на Коперник.
Made on
Tilda