Новини

Предложения за подобрения на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. в рамките на проект “Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване н

image
Министерство на икономиката е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г. В тази връзка ведомството провежда регионални срещи в цялата страна, на които се представя напредъкът по изпълнение на ИСИС, насоките за интелигентна специализация, идентифицирани в ИСИС и свързаната с тях научна инфраструктура и Стратегия за научни изследвания.

Екипът на Сдружение Бизнес Агенция заедно с представители на Групата на заинтересованите страни по проект Хокеър взе участие в проведената в Добрич през май Работна среща с представители на Министерство на икономиката и на МОН се проведе днес в зала Европа на Областна администрация във връзка представянето на напредъка по изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г. Проектът “Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги” се изпълнява по програма Интеррег Европа 2014-2020. от общо 8 държави-участнички в проекта. От българска страна партньор е Сдружение Бизнес Агенция, а Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката е асоцииран стратегически партньор.
image

Стратегията е призована да се противопостави на изтичането на мозъци от страната. Двете оперативни програми, които са инструменти за нейното изпълнени са ОП „Иновации и конкурентноспособност и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. България е в групата на плахите иноватори, съобщи Стефан Узунов от отдел „Иновации и предприемачество” в Министерството на икономиката. Страната ни заема 38 място в света, но по иновационна ефективност или съотношението между получени резултати и създадени условия за иновации е на доста по-предното 16 място. Едва 0, 96 % от БВП на България се използва за откриване и въвеждане на нововъведения, изобретения и подобрения, а 64 % от тези средства се падат на бизнеса, който е най-склонен да търси иновативни методи и подходи за производство. 30 % от българските фирми се определят като иновативни, но повече от 90 % от тях постигат иновациите си в сътрудничество, т.е. нямат финансовия капацитет за самостоятелност в това отношение. Целта на Стратегията е да се постигне преминаване на страната ни от групата на плахите в групата на умерените иноватори, заяви Стефан Узунов.

Екипът на БА обсъди с представителите и с участниците в срещата предложение за добавяне на допълнителни приоритетни направления в Тематична област „Информатика и ИКТ“ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
image
Предложението взима предвид очакваният ефект върху демографските тенденции, свързани със застаряването на българското население, емиграционните процеси, нарастващата необходимост от иновации в областта на домашните грижи, потенциалът на българската дигитална индустрия и възможностите, които ИСИС създава за насърчаване на определени приоритетни направления в тематичните области.
Made on
Tilda