Новини

Бюлетин 3 BSB1030 WeTour

Партньорите по проекта направиха проучване в партньорските страни, за да определят 
компетенциите и проблемите, пред които са изправени предприемачите от женски пол, работещи в туристическата индустрия в региона на Черноморския басейн, когато стартират, управляват и предлагат на пазара своя бизнес в глобален мащаб. 

Въз основа на резултатите от проучването ще бъде създадена програма за обучение, която да научи участниците как да управляват и разширяват своя бизнес и да рекламират своя регион като желана дестинация за пътуване, използвайки най-съвременни маркетингови стратегии и дигитални технологии.  

Жени, които притежават туристически бизнес, бяха интервюирани и споделиха знанията си за стартиране и разрастване на туристически бизнес. 
Вижте информацията от проучването и най-добрите практики от  Турция, Гърция, Армения, България и Грузия в третия бюлетин на проекта BSB1030 WeTour.
Made on
Tilda