Добри практики Carpe Digem

Програмата Emprenbit - в помощ на създаването на нови бизнеси

Emprenbit е създаден за повишаване на конкурентоспособността в бизнес мрежата на Балеарските острови, като помага на компаниите да реализират своите идеи, фокусирайки се върху създаването на нов бизнес.
Програмата Emprenbit предоставя различни инструменти и услуги в подкрепа на предприемачите с иновативни идеи. Услугите му са насочени към подпомагане на предприемачите да прокарат своите бизнес модели, както и да предлагат евтини офис площи.
Fundació Bit е организацията, отговорна за изпълнението на стратегиите за научноизследователска дейност на Govern de les Illes Balears, а също така управлява ParcBit и Center Bit, предоставяйки услуги за подкрепа и иновации на малки и средни предприятия и предприемачи. Emprenbit е програмата, посветена на насърчаване на предприемачеството и създаването на компании, основани на технологии и знания.

Emprenbit разполага с повече от 3000 квадратни метра между помещения за споделени работни места и частни офиси в Майорка и Менорка, посветени на стартиращи фирми, където те могат да се възползват от услуги за оценка, обучение и наблюдение. Инкубаторът е домакин на стартъпи в индустриите на ИКТ, туризма, биотехнологиите, енергетиката, културата и творческите индустрии.

Екипът на Emprenbit се състои от петима експерти от FTE, подпомагани от външни треньори и обучители. Основният опит на екипа е фокусиран върху бизнес подкрепа, инкубация, управление на иновации, разработване на проекти, комуникации и др.
През 2019 г. Emprenbit получи 64 запитвания от потенциални предприемачи, 32 от които отговарят на критериите за получаване на подкрепа и 21 в крайна сметка регистрират бизнес. От 2012 г. програмата е подкрепила повече от 350 предприемачи и е създала над 150 предприятия.

Необходими ресурси
Бюджетът на програмата през 2020 г. е приблизително 350 000 €, насочен към разработване на програми и дейности, които насърчават създаването на иновативни компании и базирания на технологии предприемачески дух на Балеарските острови.
Необходимите човешки ресурси се покриват от собствения персонал на ParcBit
Доказателство за успех
- Създаване на цифрова академия
- Основател на мрежата от инкубатори в Еврорегион
- Годишна организация на Emprenbit Tech Camp
- Подкрепа и предлагане на съвети при определяне на бизнес модели
- Подкрепа за намиране на потенциални партньори и съюзи
- Подкрепа за достъп до средства
- Организиране на мрежови дейности

Срещнати трудности
- Липса на "евтини" офиси за стартиращи фирми, предприемачи и МСП, особено в технологичния парк
- Недостиг на специфични услуги за подкрепа за предприемачи и стартиращи фирми при определянето на бизнес модели
- Много малко стартиращи и МСП, базирани в Технологичния парк
Потенциал за обучение или трансфер
Някои обнадеждаващи знания, които трябва да се предадат:
- Подкрепа за иновации за МСП и стартиращи предприятия
- Опит на Digital Academy
- Технически лагер Emprenbit
- Създаване на мрежа от инкубатори
Made on
Tilda