Новини

Международен тематичен семинар за иновативни решения в областта на домашни грижи с българско участие се проведе в Будапеща

image
Европейската популация остарява, което означава, че броят на хората над 65 години се увеличава. Застаряването на населението като тенденция ни изправя пред многобройни социални промени и предизвикателства, за които трябва да се намерят адекватни решения. Същевременно тази тенденция означава възможност за растеж и работни места, тъй като има голям потенциал бизнесът да предлага иновативни решение за домашни грижи.

8 партньори от Кипър, Словения, България, Румъния, Литва, Унгария, Португалия и Чехия работят съвместно по проект HoCare – “Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги". Водещ партньор е Агенцията за развитие на Никозия (АНЕЛ) от Кипър.

Проектът HoCare се занимава с проблемите на застаряването на населението. Той има за цел да се подобри прилагането на политики за регионално развитие и програми, които поддържат предоставянето на иновации от участниците в регионалните иновационни вериги. Местните партньори работят в тясно сътрудничество с различни заинтересовани страни от различни сфери, свързани с домашната грижа, както и с договарящите органи на структурните фондове в страните-партньори за подобряване на политиките за финансиране в областта на домашната грижа.

От българска страна партньор е Сдружение Бизнес Агенция, а Министерство на икономиката е асоцииран стратегически партньор.

На 27 и 28 март 2017 в Будапеща, се състоя 2-ри Международен тематичен семинар на тема “Генериране на иновации, прилагайки подхода на “иновации, задвижвани от публични институции”. Повече от 60 участници присъстваха на събитието, което се организира от Националния център за здравни услуги (AEEK) от Унгария, сред които и представители на заинтересовани страни от България и експерти от УО на ОПИК 2014-2020 България. Първият семинар на тема “Генериране на иновации чрез решаване на неотговорени потребности, формулирани от доставчици на здравни услуги” се проведе във Фунчал, Мадейра на 26-27 януари.

Проектът HoCare следва подхода на "четворната спирала", която е модел на иновационно сътрудничество, където потребители, бизнеса, академията и изследователите, и държавните органи си сътрудничат, за да се генерират иновации. Освен партньорите по проекта, в събитията в Мадейра и в Будапеща участваха и представители на заинтересованите страни. Семинарите предлагат множество възможности за обмен на опит и добри практики в областта на иновативни решения за домашна грижа.

По време на семинарите бяха обсъдени възможните начини за трансфер и внедряване на определени проекти, на модели на управление и на стратегически фокус на оперативните програми в 4 интерактивни работни групи. Тези работни дискусии бяха насочени към методи и начини за стимулиране на иновациите в здравеопазването със специален акцент върху неотговорените нужди (в Мадейра) и върху подхода за ”иновации, задвижвани от публични институции” (в Будапеща). Международните тематични семинари за домашни грижи, организирани в Мадейра и в Будапеща, разкриха много добри практики в областта на иновативните решения за домашна грижа и допринесоха за обмен на знания и опит между участниците от различни европейски региони. Планирано е да се финализират 27 добри практики, идентифицирани по време на проекта HoCare, които ще могат да се прехвърлят към други региони.

Семинарите бяха предхождани от организиране на местни срещи със заинтересовани лица в страните-партньори за преглед на местните условия и нуждите от иновации в областта на домашната грижа. Срещите ще продължат през целия период на проекта до 2020 г.

Предстои провеждането на трети тематичен международен семинар на тема “Привеждане на иновативни решения в областта на домашните грижи по-бързо до пазара” на 7-8 юни в Лития, Словения.


Проект HoCare се осъществява в рамките на програма Interreg Европа 2014-2020

image
Made on
Tilda