Добри практики DEVISE

Традиционни делегации на компании по време на търговски изложения (дигитални теми)

Позволява на традиционните компании да открият голям брой приложения, свързани с дадена технология, и да започнат да разсъждават върху внедряването на подобни практики в своите бизнеси. 

Малките предприятия в региона Pays de la Loire изостават от целия Европейски съюз по отношение на тяхната дигитална трансформация. Отбелязваме, че 84% от тях смятат дигитализацията за добра възможност, но само 18% отделят конкретен бюджет за нея (източник AGEFOS PME - 2017). В този контекст регионът иска да повиши осведомеността сред компаниите, да ги съветва и да подпомага. Именно заради това е създал различни механизми за стимулиране в отношение на дигитализацията. 

Следователно Регионът решава да организира посещения на търговски изложения (Laval Virtual, CES, Vivatech ...) за група от около петнадесет компании. В допълнение Регионът предлага на фирмите предварителна диагноза и конкретни последващи действия от експерт. Това позволява на компаниите да определят степента на своята дигитална зрялост, да откриват набор от приложения, свързани с дадена технология, и след това да осъществят дигитален проект. Индивидуалното проследяване дава възможност да се измери въздействието на действието. 

Фирмите бенефициенти са малки предприятия (-50 служители) в региона на Pays de la Loire и във всички сектори, които не са запознати с дигиталните проблеми. 

Начало и край  

Начало: Юни 2012 

Доказателство за успех (постигнати резултати) 

Регионът прилага тази практика през 2018 г. През 2019 г. ще бъде изготвена оценка на подкрепените петнадесет компании, за да се определи дали те са въвели дигитални решения в рамките на своята компания. 

В противен случай по време на посещението се провежда първо разглеждане и след това няколко седмици по-късно, за да се съберат отзиви. През 2018 г. отзивите бяха много положителни в аспект на „дигиталното преоткриване“. 

Потенциал за обменяне на знания  

Тази практика прави възможно индивидуализиране на подкрепата. Благодарение на нея, успяваме да идентифицираме компании, готови да започнат своята дигитална трансформация. В допълнение, тя спомага за популяризирането на търговските изложения в региона. 

Made on
Tilda