Новини

Варненските органицазии научиха новостите в областта на социалното включване от Шотландия

В рамките на проект BG051PO001-7.0.01-0124 -C0001 “Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване”, който се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” в партньорство с „Екселиа” ЕООД и Института за проучвания и иновации в социалните услуги (IRISS) от Шотландия във в.с. „Елените” се проведоха двудневна конференция на тема „Социалната иновация за включване и интеграция – една нова парадигма за общи действия – опитът на Великобритания и как да го приложим в България” и четири двудневни семинара „Работилници за иновации в социалните услуги”.
image
За участието си в работилниците участниците бяха разделени на 4 групи – неправителствени организации и общини, в качеството им на доставчици на социални услуги, социални предприятия, браншови и секторни организации и малки и средни предприятия – общо 65 души. Шотландците представиха техни успешни проекти, които са имали реална полза за хора с увреждания, аутисти, хора след прекаран инсулт, за които се полагат лични грижи,проект за младежи, които помагат на по-възрастни и други. Ето и някои от темите – „Същността на социалната работа в Шотландия”, „Интеграция на здравните и социални грижи в Шотландия”, „Социална медия и социална иновация”, „Технология и иновации на работното място”, „Въвеждане на знанията в практика”.
image

Голям интерес сред участниците предизвикаха мултимедийните примери от разкази на ползватели на социални услуги.
image

Радко Радев от Дружеството на инвалидите - Варна сподели колко полезен е бил за него опитът, споделен на конференцията и връчи на екипа на Сдружение „Бизнес Агенция” „Оскар на живота” – за активна работа при интегриране, насърчаване и реализация на хората с трайни здравословни проблеми, чрез разнообразни форми на обучение.
Мария Чанкова, представител на Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна: „Много съм удовлетворена от участието си в работилниците, срещите, темите и обмененият опит са много полезни за мен и ще споделя натрупания опит с моите колеги. С нетърпение очаквам и продължаващите семинари и уебинари по проекта”.
Проектът е на стойност 198983.98 лв., като 169136.38 лв. са финансирани от ЕСФ, а националното съфинансиране възлиза на 29 847.60 лв.


image
Проект BG051PO001-7.0.01-0124-C0001 “Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Made on
Tilda