Новини

Стартира проект "Зелен енергиен клъстер "Констанца-Добрич"

image
Бизнес Агенция Варна – клон Добрич, е водещ партньор по проект „Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич” № 2(4i)-2.1-3, MIS 328, който ще изпълнява заедно с Морски университет – Констанца, Румъния по програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България, с продължителност 4 юли 2014 – 31 декември 2015 г.

Основната цел на програмата е да обедини хората, общностите и икономиките в граничния регион между Румъния и България и да участва в съвместното развитие и сътрудничество, като използва природните ресурси по устойчив начин. Другата цел е планиране на експлоатация чрез създаването на т. нар. обща стратегическа пътна карта. Терминът „Стратегическа пътна карта” означава „механизъм за визуализиране на уменията, технологиите и компетенциите, необходими за посрещане на бъдещите потребности на пазара.” Идеята за създаването и използването на пътна карта е залегнала в дългосрочните цели на Европа - да се намали зависимостта от внос на изкопаеми горива, както и емисиите на CO2, без да се прави компромис с природата.

Проектът „Зелен енергиен клъстер "Констанца-Добрич" цели обединение на широка група заинтересовани страни и организации от двете страни на границата, които са свързани с дългосрочното развитие на възобновяемите енергийни източници.
Проектът ще разработи и насърчи зеления клъстер като иновативен инструмент за насърчаване на разумното използване на природните ресурси. Изпълнението на проекта ще спомогне за предотвратяване и намаляване на икономическото несъответствие между регионите спрямо Стратегията на програмата и Приоритетна ос 2.
Общата цел на проекта е да гарантира устойчиви благоприятни условия в трансграничния регион, както за растежа на индустрията с екологично чиста енергия, така и за увеличаването на енергийния потенциал на местните индустрии.

За да се намалят вредните емисии с над 80 % до 2050 г., европейското производство на енергия трябва да достигне почти нулеви нива на въглеродни емисии. Пътната карта за енергетиката до 2050 г., която Комисията представи на 15 декември 2011 г. отговаря на въпроса как да се постигне това без нарушения в енергийните доставки и без влошаване на конкурентоспособността. Въз основа на анализа на няколко сценария, в документа се описват последствията от енергийна система без въглеродни емисии и политическата рамка, необходима за изграждането ѝ. Това би позволило на държавите-членки да изберат източници на енергия и да създадат стабилен бизнес климат за частни инвестиции, особено в периода до 2030 г.Популярен подход, който се използва при дългосрочното планиране е именно изготвянето на стратегическа пътна карта, която да начертае бъдещите действия. Пътните карти и процесът на тяхното изготвяне служат като много удобен комуникационен инструмент - за ефективно свързване на стратегически операции, съвместни инициативи и бизнес планове. Със свиването на жизнения цикъл и времето за изработка на продуктите, пътни карти са се превърнали в ценен инструмент в планиране на бъдещето на организацията заедно с бъдещите нужди на пазара и клиентите.

Подходът за създаването на бизнес пътна карта е като този, който се използва при пътните карти, които всеки от нас използва, докато пътува. Определението на пътна карта е карта, показваща пътищата в определен район или държава, техния маршрут и състояние.

Също както пътната карта ни показва началото и посоката на нашето пътуване, така и бизнес-пътната карта ни показва различните пътеки, които можем да вземем – кога имаме избор и кога не. Помага ни да да разберем кога има прегради и кога имаме нужда от намеса за достигане на желаната цел.
image
Made on
Tilda