Новини

Първа работна среща по проект ДИВАЙС в София

image
Участници от 8 държави присъстваха на началната среща на проекта DEVISE в София на 26 юни 2018 г., организирана от нашия български партньор, Сдружение Бизнес Агенция. Тази първа среща служи като събитие за изграждане на капацитет, за да подготви партньорството за създаване, управление и наблюдение на процесите в основата на нашия проект.
image

Срещата започна с всеки партньор, който направи кратка презентация за своята организация, включително техните очаквания и добавената стойност, която носят към DEVISE. Освен това беше обсъден преглед на преглед на проекта, включващ основния обмен на знания, дейностите по управление и комуникация и разпространение.

Следващите стъпки за партньорите на DEVISE са регионалната оценка на предлагането / търсенето, подготовката на пакета от добри практики и създаването на групи от заинтересовани страни, формирани от съответните участници във всеки един от регионите, които ще бъдат ангажирани да участват активно в дейности по проекти, търсещи тяхното подкрепа и принос за успеха на проекта.
image

DEVISE, съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Interreg Europe, е четиригодишен проект, ръководен от ERNACT, който обединява партньори от Ирландия, Румъния, Испания, България, Финландия, Великобритания, Франция и Белгия. Проектът има за цел да даде отговор на настоящото предизвикателство, пред което са изправени тези европейски региони, да отключи и да използва потенциала на дигиталните технологични компании като средство за конкурентоспособност на други МСП, принадлежащи към сектори, включени в техните регионални стратегии за интелигентна специализация (RIS3).
Made on
Tilda