Блог

CEMIS - платформата, която затваря кръга на производство и потребление

CEMIS - платформата, която неусетно ни въвлича в иначе
неразбираемата “кръгова икономика”

CEMIS - лесният начин да се отървем от ненужните вещи
Искате да изхвърлите ненужни домашни вещи, но не знаете къде? Искате
да се отървете от стари мебели и покъщнина, но не знаете къде има
пунктове за приемането им? Търсите възможност да рециклирате битови
отпадъчни материали или да се справите с компостирането им в домашни
условия? Решението за тези въпроси вече е в България, засега само в
София и Враца.

Запознайте се, това е CEMIS - информационна платформа, която ще ви
въвлече без да усетите в кръговата икономика и работи за намаляване на
образуваните битови отпадъци по нов и модерен начин. Ще я намерите на
адрес www.cemis.bg.
Нейните потребители имат систематизиран и информиран избор за
възможностите за предотвратяване и намаляване на образуваните битови
отпадъци, разделното събиране, подготовката за повторна употреба и
рециклиране на битовите отпадъчни материали.

CEMIS обединява пространствени и непространствени данни от различни
източници и осигурява лесен достъп чрез ресурсите на глобалната мрежа.

CEMIS осигурява комбинирано представяне на потребителски
ориентирана информация и данни за различен кръг целеви групи,
администрация, неправителствен сектор, бизнес и общественост.

И така, гражданите и бизнесът в София вече могат да получат цялата тази
информация, при това лесно, бързо и удобно, само с един клик.
Новосъздадената онлайн платформа CEMIS им предоставя различни
възможности, чрез които да "затворят кръга" в производството и
потреблението с минимум отпадъци, да превърнат ненужните вещи в
ресурс за повторна употреба и да печелят от тях.
Запознати определят новото виртуално пространство като първия значим
опит в страната да се даде реална практическа насоченост на "кръговата
икономика" - популярна и "модерна" засега повече в европейски и
правителствени документи, отколкото във всекидневието на българския
потребител.
CEMIS е първата и единствена до момента отворена платформа, която
предоставя информиран избор за възможностите и действията, водещи до
намаляване образуването на отпадъци и удължаване на жизнения цикъл на
използваните в домакинствата и бизнеса вещи и продукти", разказва инж.
Цветомир Калчев, ръководител на проекта за създаването на платформата.
Голямото предимство на CEMIS е и че чрез нея потребителите имат
възможност за директна връзка помежду си. Форумът и обявите на
платформата позволяват на регистрираните в нея ползватели да обменят
информация помежду си и да уговорят заемане, споделяне или размяна на
вещи и стоки, да използват повторно съществуващи материали и продукти,
като по този начин удължават жизнения им цикъл.
Ако решите, че искате да сте част от платформата, споделете вашата
информация, ние не само ще я направим лесно ползваема, но и ще
осигурим директна връзка към нейния първоизточник. Ако вашият добър
модел или идея за кръгова икономика не е включен, може да се свържете с
нас
и той ще намери място сред останалите", отправя покана към всички.

Освен това самите потребители могат да изпращат информация за местата,
на които се предават отпадъци, за наличните в кварталите сервизи и
услуги, за провеждани кампании и инициативи, за срещани добри
практики и дори идеи за създаване и развитие на модели за кръгова
икономика.
По този начин се реализира и една от основните цели на платформата
CEMIS - да повиши информираността за кръговата икономика, като
създаде публично споделено пространство за нея. По този начин
платформата се стреми да формира обществено съзнание и култура по
въпросите на устойчивостта, пестенето на ресурси и енергия,
рециклирането на отпадъци, повторното използване на материалите и
ресурсите, пише twnews.ch.

Голямата цел на CEMIS и нейните създатели е да стимулират промяна в
поведението на потребителите за вземане на информирани решения за
кръговата икономика в своето ежедневие и да участват активно в нея. Така
платформата прави крачка напред в създаването на отговорно и ресурсно
ориентирано общество с екологично съзнание.
Платформата CEMIS е изградена по европейски проект на стойност малко
над 370 000 лв.
Made on
Tilda