Блог

Агроиновации: Изкуствен интелект за ефективно млекопроизводство

Подобряването на производителността без едновременно увеличаване на въздействието върху околната среда е ключово предизвикателство за съвременното животновъдство. Европейска агротехнологична компания намери решение да помогне на млекопроизводителите да управляват фермите си по-ефективно и да поддържат кравите си здрави за доброто на околната среда и млечната индустрия.

С резултати от проекта IDA, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви запознаваме в 262 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Производството на мляко представлява значителна част от стойността на селскостопанската продукция на ЕС. Въпреки това, опасенията относно глобалното затопляне и влошаването на биоразнообразието ясно показаха, че секторът трябва да стане по-ефективен, за да изхранва нарастващото население на света, без да причинява допълнителна вреда на околната среда.

Технологичните иновации имат потенциала да предоставят ключови решения за подобряване на ефективността на млечните ферми, повишаване на продуктивността на животните и намаляване на въздействието на сектора върху околната среда – всичко това наведнъж. Ida, разработена от агритех компанията Connecterra, е един такъв пример.
Използвайки изкуствен интелект (AI) за наблюдение и изучаване на поведението на всяка крава в стадото, Ida е „дигитален асистент“, който предоставя полезна информация за фермера. Финансиран от ЕС проект със същото име позволи на Connecterra да разработи технологията на Ida чрез пробни случаи и да разшири нейното търговско приемане.

По време на проекта бяха направени подобрения в сензора и алгоритмите на Ida, което доведе до 30% увеличение на ефективността на фермата и продуктивността на животните. Въпреки че всички това са важни подобрения, има една специфична характеристика на Ida, която координаторът на проекта Марджолайн ван Хаге подчертава като ключова добавена стойност за сектора на млечното животновъдство.

„Ида открива здравословни проблеми 2 дни преди да станат очевидни за хората, което допринася за 50% намаляване на употребата на антибиотици“, обяснява тя.
Навременното откриване и бързото възстановяване на болните крави е от ключово значение за здравето на животните и намаляването на употребата на антибиотици, основен приоритет на стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, част от Европейския зелен пакт. Според скорошен доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, осигуряването на здравето на животните също е ключов начин за подобряване на ефективността и намаляване на емисиите: по-здравите животни са по-продуктивни, като по този начин намаляват емисиите на единица продукция.

Въз основа на данни от сензор, монтиран около врата на крава, облачните изчисления и AI технологията позволяват на Ida да анализира движенията на кравата и да открие ранни признаци на аномалии в поведението, често първите признаци на заболяване. След това Ida установява болестта, от която кравата е склонна да се разболее, и предупреждава фермера. Способността на Ida да намали значително лечението с антибиотици беше проучена като част от проекта Horizon 2020 Internet of Food and Farm и рецензирана от университета Wageningen.

Дългосрочните тестове са ключ към успеха

Гарантирането на удовлетвореността на потребителите от представянето на платформата беше ключов приоритет за проекта. Следователно Ida проведе дългосрочно тестване в реални условия на ферма в пилотните програми, отколкото първоначално беше предвидено. „Това се оказа успешна стратегия“, казва ван Хаге, „тъй като виждаме положително оперативно въздействие и високи нива на удовлетвореност от настоящите ни клиенти. Ние също така се превръщаме в доверен ресурс в млечната индустрия за текущи изследователски и съвместни проекти."

Положителните резултати от проекта Ida правят възможно разширяването на търговското присъствие на Ida отвъд първоначалните тестови пазари и влизане в партньорства с фокус върху предоставянето на технологии за управление на устойчивостта на фермерите.
„Като даваме възможност на фермерите с правилната технология, ние вярваме, че нашият проект може да помогне за справяне с нарастващите нужди от храна и променящия се климат“, заключава ван Хаге.
Made on
Tilda