Блог

Кои са трите стълба на консервационното земеделие?

Ротация, покривни култури и нулева обработка на почвата – тези земеделски практики намаляват заплевяването, сочат резултатите от дългосрочен експеримент, пише AgroXXI.

Консервационното земеделие съчетава опростена обработка на земята, запазване на остатъците от реколта в нивите, използването на междинни култури и ротация на културите. Изпитания с него се правят в Мексико още от началото на 90-те години на 20 век с акцент върху контрола на плевелната растителност. 

Плевелите са сериозно препятствие за широкото прилагане на практиките на консервативното земеделие. Борбата с тях в Мексико се осъществява основно чрез евтини хербициди в големите стопанства и ръчен/механизиран контрол в малките ферми. Заради неадекватен контрол на плевелната растителност реколтата може да намалее с 26% до 48% при първите, а при вторите – дори до 92%.

В традиционното производство за контрол на плевелите се използва обработка на почвата, но при него се създават и оптимални условия за развитието на тази растителност. При консервационното земеделие плевелите не загиват от обработката на почвата, но не се създават благоприятни условия за развитието им. Семената на плевелите не са затрупани и остават на повърхността, където биват изяждани от животни.
Покривните растения и мулчирането задържат развитието на плевелите, давайки конкурентно преимущество на засетите култури.

Остатъците от определени култури произвеждат вещества, които възпрепятстват развитието на семената на плевелите. По този начин тази растителност може успешно да бъде изтощена при правилно управление.

Трите стълба на екосъобразното земеделие - минимална обработка на почвата, постоянна почвена покривка и диверсификация на земеделските култури, действително са способни да намалят популацията от плевели. Те са ефективни в средносрочен и дългосрочен план.

В изследването на учените са оценени биомасата, плътността и разнообразието от плевели с контрол от хербициди и без него. Тестът е стартиран през 1991 г. на полета с пшеница и царевица. Контролни данни са събирани през 2004 г., 2005 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Трите стълба първоначално значително намалили плевелната биомаса, особено когато всичките три компонента се използвали заедно, а не поотделно.

Плевелната биомаса при консервационното земеделие била с 91% по-малко при царевицата и с 81% по-малко при пшеницата, сравнено с обикновената обработка на почвата, която благоприятства развитието на различни плевели, включително многогодишни. При консервационното земеделие не е наблюдавано увеличаването на многогодишните плевели, твърдят анализаторите.
Made on
Tilda