Блог

Как бизнесът може да помогне за дигитализацията на образованието?

Технологичните компании могат да помогнат за по-бързото внедряване на модерни подходи в образованието.

Това заяви в интервю за Profit.bg Никола Гечев, директор Корпоративни продажби във Vivacom.

По думите му, възможностите за активно сътрудничество между бизнеса и университетите са големи и България вече има традиции в тази посока. Той е на мнение, че обменът на знания и технологии е успешната спойка между образованието, науката и бизнеса.

Ето какво още коментира Никола Гечев: 

На какъв етап се намира процесът по дигитализация на висшето образование в България?

Дигиталната трансформация на обществото вече присъства във всички сфери на живота и образованието в България не прави изключение. Пандемията и дистанционният режим на работа и обучение форсираха както нагласите и позитивното възприятие на хората, така и технологичната обезпеченост и нужните умения, без които не може да се говори за дигитализация.

Също приетият от Правителството оперативен план за изпълнение на Стратегията за висшето образование (2021-2030 г.) е решителна крачка към дигитализацията, което ясно показва, че този процес не е пожелателен или само нагласа в перспектива, но вече има конкретни начертани стъпки как да се случи в следващите години.

Внедряването на съвременни технологии в образователния процес ще ускори придобиването на знания, умения и релевантни за съвременния свят компетенции от студентите. Добрата новина е, че виждам как университетите са готови за тази промяна и полагат основите да се случи в максимално кратки срокове. Много ме радва и фактът, че се откриват институти и катедри, които обучават младите специалисти с новите подходи и инструменти.

Какви са възможностите за сътрудничеството между бизнеса и учебните заведения?

Еднозначно мога да кажа, че възможностите са големи и трябва да ги оползотворим чрез надграждане на вече утвърдилата се тенденция за активно сътрудничество между бизнеса и университетите. Това е доказано работещ механизъм за придобиване на опит и допълнителна квалификация за студентите.

Те трябва да развият практичните си умения още в обучителния период, защото в днешния свят професионалните направления се развиват със стремглава скорост.
Образованието винаги е било един фокусите на Vivacom и с годините имаме натрупани множество добри практики и успешни партньорства. Ежегодно провеждаме лятната ни стажантска програма, благодарение на която студентите могат да навлязат в корпоративния свят чрез иновативната, високотехнологична и динамична среда на компанията.

Те участват в разработването на реални проекти, имат индивидуални ментори и за положените усилия получават конкурентно възнаграждение. Така успяват да се ориентират и да вземат правилното решение за предстоящото им кариерно развитие, а добрата новина за нас е, че над 40% от стажантите остават на постоянни позиции в компанията след края на програмата.

Сътрудничеството между образователните институции и бизнеса минава и през призмата на обмяна на опит в различни области – от практическа насоченост на учебните програми до съвместни обучения и курсове, защото днес професионалистите продължават да надграждат знанията си през цялото кариерно развитие.

Освен това именно технологичните компании са тези, които могат да помогнат за по-бързото внедряване на модерни подходи в образованието.

С какво компании като Vivacom могат да бъдат полезни при внедряването на дигиталните технологии в науката?

Като напълно конвергиран телеком, Vivacom може да предложи цялостни решения за нуждите на университетите и образoванието. Осигуряваме и имаме готовност да поддържаме технологичната инфраструктура, която се изисква за внедряване на иновативни проекти. Дигиталната трансформация изисква висока изчислителната мощност и повече място за съхранение на масиви от данни.

Vivacom може да подпомогне образователните институции чрез предоставяне на услуги, поддържани от центъра ни за съхранение и резервиране на данни в реално време, а също така чрез центъра ни за управление на сигурността, който предлага денонощно и непрекъсваемо наблюдение на ИТ средата за злонамерени действия, мониторинг за потенциални слабости, като софтуерни уязвимости и технологични пропуски и др.

Готови сме и с решението за многократното увеличение на трафика от данни с вече изградената нова, модерна инфраструктура с повишен капацитет. Това е нашата 10 гигабитова оптична мрежа*, която дава възможност за интернет свързаност със скорости 10 пъти по- високи от предлаганите в момента.

Успоредно с високите темпове на дигитализация не трябва да подценяваме рисковете от кибератаки към учебните заведения. В световен мащаб наблюдаваме тенденция за непрестанно увеличаване на заплахите в киберпространството и ние винаги се стремим да отговорим на тези предизвикателства чрез модерни и разнородни инструменти, за да може нашите потребители да имат сигурност и спокойствие.

Vivacom разполага с последно поколение DDoS защита в партньорство с водещи международни компании, благодарение на която намаляваме риска чрез доказана технология за откриване на аномалии.

Какви конкретни смарт решения предлагате на висшите учебни заведения?

Работим активно с учебните заведения по целия път на реализацията на проектите, започвайки от инженеринг, инфраструктура, до осигуряване на свързаност, хардуер и софтуер, за да им предложим точно това, от което имат нужда.

Дигиталните технологии дават възможност не само за аудио и видео лекции, упражнения, групова работа на студенти, но и създаване на виртуални лаборатории и виртуални учебни зали, в които преподавателите и обучаващите могат да комуникират помежду си интерактивно и максимално близко да условията на аналоговата среда.
Vivacom предлага специализирана система за интерактивна, мултимедийна виртуална среда за обучение, включва хардуерни компоненти с възможност за дистанционен достъп, като проследяваща движенията камера, безжичен микрофон за преподавателя, разширителен високоговорител, контролер за управление на видео конферентна система, компютър, в ролята на управляващ елемент и софтуерен уебинар пакет.

Предоставяме съвременни решения за българското образование, включително електронни ресурси и облачни технологии, подпомагащи планирането и провеждането на образователния процес, защото нашата цел е в края на процеса университетите да разполагат с готова виртуална среда за комуникация в реално време между преподаватели и студенти, както и необходимите условия за пълното дигитално образователно съдържание, което да се преподава във виртуална интерактивна среда.

Отворени ли са българските университети към прилагането на високотехнологични решения?

Примерите, които дадох, са ясен сигнал за желанието и готовността на университетите да прилагат високотехнологични решения, като освен това трябва да бъдат активен участник и в процеса по разработването им. Именно обменът на знания и технологии е успешната спойка между образованието, науката и бизнеса.

Университетите и изследователските институти са отправната точка за модерната и високотехнологична индустрия на България, защото те са двигателят за създаването, разработването и внедряването на иновации.
Затова българските университети не само трябва да са отворени към прилагането на високотехнологични решения, но и да са движещата сила за създаването им, с подкрепата и в партньорството на бизнеса.

Не бива да изолираме и студентите от този процес, а напротив - те трябва да са в центъра на събитията, да са активен участник, за да придобият едновременно достатъчно знания и практически опит, който да им даде голям потенциал за реализация на пазара на труда след завършването им.


Made on
Tilda