Добри практики Carpe Digem

Кръгова икономика в хотелите - инициатива за редуциране и компостиране на хранителните отпадъци

Circular Hotels е съвместен проект, създаден от редица заинтересовани страни от Балеарските острови
Заинтересованите страни са Tirme, Melia, Iberostar, Riu, Garden, AgroMallorca и Son March.

Майорка работи за устойчивост и възнамерява да стане първият остров с нулеви отпадъци в света.

В Майорка туризмът представлява повече от 60% от БВП, а селското стопанство 1,3%, но по отношение на използването на земята селското стопанство управлява 85% от земята.
В момента около 20% от храната се озовава в боклука.

Тази практика преминава през четири стъпки:
  1. Хотелите повишават осведомеността на своите клиенти и обучават служителите си да отделят отпадъците ефективно, като се фокусират особено върху храната.
  2. След като храната се отдели, отпадъците се събират, без да се смесват, и се отвеждат в TIRME.
  3. В TIRME органичните отпадъци се обработват и трансформират в екологичен компост и се изпращат в Agromallorca и Son March.
  4. Agromallorca и Son March доставят компоста на фермерите си и те го използват за отглеждане на зеленчуци, които след това се продават на хотелите, които осигуряват отпадъците за компоста. Следователно кръга на сътрудничество се затваря.

Основните цели са:
1. Обединени усилия относно принципите на кръговата икономика, популяризирани от ЕС.
2. Допринесяне за 10 от 17 -те Цели за Устойчиво Развитие, създадени от ООН: иновации, устойчиви общности, производство и отговорно потребление, действия в областта на климата и партньорства за постигане на тези цели.
3. Увеличяване предлагането на местни продукти на острова.
4. Подтикване на обществото към по-устойчив живот.
5. Използване на научноизследователски и технологични решения.


Необходими ресурси

Броят на необходимите ресурси е наистина неограничен. Тази практика се нуждае от сътрудничество от туристическата индустрия на островите и призовава за сътрудничество с всякакви хора. Във финансово отношение тази добра практика е частна инициатива, която компаниите трябва да самофинансират.

Доказателство за успех

Пилотният проект все още продължава, но очакваните резултати са:
- Създаване на решения, които допринасят за устойчивостта на икономически модел, основан на туризма, който работи със силно ограничени ресурси поради островността.
- Да се разберете какви отпадъци могат да бъдат предотвратени.
- Генериране на директни спестявания и намаляване на хранителните отпадъци
- Част от отпадъците да се превръщат в компост и да се върнат обратно в производствената верига.

Възникнали трудности

Хората да осъзнаят важността на правилното разделяне на отпадъците и след това го правят.

Потенциал за учене или трансфер

- Проектът възнамерява да използва нови технологии за идентифициране и количествено определяне на органичните отпадъци, генерирани от хотели.
- Как да се предотврати образуването на голямо количество органични отпадъци, които биха могли да бъдат предотвратени.
- Необходимостта от изпълнение на задачи, които спомагат за възстановяването на естествената среда.
- Необходимостта от подкрепа на селскостопанския сектор в Майорка.
- Изменението на климата.
- Необходимостта от извършване на дейности, които спомагат за намаляване на въздействието на туристическия сектор върху околната среда и повишаване на екологичната осведоменост за компаниите като цяло.

Made on
Tilda