Блог

Как да произведем сами енергията за дома си

Дискусионен форум на тема "Трябва ли да се промени Закон​ът за енергията от възобновяеми източници и Законът за енергетиката, така че да улеснят домакинствата да станат производители на енергия, която внасят в мрежата?" събра експерти и изкушени от темата граждани. 


Инициативата е на неправителствената организация "Хабитат България" (Фондация „Подслон за човечеството“), откъдето коментират: „Надяваме се, че българската политическа класа ще отговори адекватно, от една страна, на европейските цели за декарбонизация и от друга - на нуждите на българското общество за осигуряване на правото на енергия на достъпни цени за всеки!“.


Въпросите в рамките на дискусията бяха свързани с това какви са бариерите пред българските домакинства да станат prosumer на енергия от ВЕИ. Експерти обясниха как може да се улесни експлоатацията на ВЕИ от домакинствата в условия на енергийна криза. Срещата постави и въпроса какво е Net metering. Това е нетно измерване, което позволява на битови и търговски клиенти, които генерират собствена електроенергия от слънчева енергия, да продават електроенергията, която не използват, обратно в мрежата. 

Оказва се, че въпреки че не е член на ЕС, Северна Македония по-бързо осъзна ползата от производството на енергия от домакинствата и дори изпревари България в тази посока. За горчивия опит на един производител на енергия от фотоволтаици, монтирани на покрива на семейната къща в Каспичан, разказа Илиян Илиев, Председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие във Варна.


"Хабитат България" е част от голямата мрежа на Habitatfor Humanity - глобална неправителствена организация, работеща в САЩ и още над 70 страни по целия свят.

От основаването си през 1976 г. организацията е помогнала на повече от 29 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени. Чрез застъпническата си дейност и обученията в сферата на строителството и управлението на финанси, Habitatfor Humanity е помогнала на още 2.3 милиона души по целия свят.


България харчи най-много енергия и в индустрията, и в бита


Българската икономика е една от най-ресурсоемките в ЕС. Тя изостава по отношение на прилагането на принципа на кръгова икономика и по внедряване на екоиновации. Икономиката изразходва средно 3.5 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС. Секторът на домакинствата също се характеризира с висока енергийна интензивност, като 93% от сградния жилищен фонд в страната не отговаря на изискванията за енергийна ефективност.


Според извършения преглед на необновените жилищни сгради по енергийни характеристики и потребление на енергия 90% от необновените сгради се характеризират с най-лоши енергийни характеристики - с класове на енергопотребление E, F и G - това стана ясно по време на дискусионния форум на тема “Трябва ли да се промени Законът за енергията от възобновяеми източници и Законът за енергетиката, така че да улеснят домакинствата да станат производители на енергия, която внасят в мрежата?". Събитието се организира от „Хабитат България“ и е част от проекта „Достъп до енергийно обновяване".


 Припомняме, че в Националния план за възстановяване и устойчивост е включена Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради в размер на 123 млн. евро.


Македонците ни изпревариха и без помощ от ЕС


Северна Македония промени правилника за възобновяемите енергийни източници, като увеличи максималните мощности на покривните слънчеви електроцентрали за домакинства, фирми и държавни институции. Министърът на икономиката Крешник Бектеши каза, че ще могат да продават излишната електроенергия, пише сайта balkangreenenergynews.


В съответствие със Закона за енергетиката от 2019 г. потребителите са въведени като участници на пазара на електроенергия в Северна Македония. Министърът на икономиката Крешник Бектеши представи промените в правилника за възобновяемите енергийни източници, като каза, че те позволяват на гражданите и фирмите да произвеждат електричество на покривите си и да го продават на купувач или на електроразпределителното дружество.


Измененията влязоха в сила от днес. Според правилника на министерството потребител, определен като потребител-производител, е домакинство, малък потребител или бюджетен потребител, който може да изгради възел за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за собствено потребление и да доставя излишъка в разпределителната мрежа. Счетоводният период за потребители е шест месеца.


Всяко домакинство, фирма и държавна институция може да сключи договор с доставчик на електроенергия, включително и с универсалния доставчик. Излишъкът се изчислява според средната изкупна цена на електроенергията, която универсалният доставчик набавя за снабдяване на домакинствата и малките потребители, каза Бектеши и добави, че отчетният период за потребителите е шест месеца, считано от 1 юли.


Собствениците на жилища в много квартирни сгради могат да образуват общност и да изградят слънчева енергийна система на покрива с мощност до 6kW.

  

Made on
Tilda