Новини

Петте основни направления, чрез които Индустрия 4.0 предоставя възможности за развитие

Индустрия 4.0 предоставя възможности за развитие чрез 5 основни направления.

1.Оптимизацията при вземането на решения 

2. Достигане до по-висока ресурсна продуктивност и ресурсна ефективност

3. Съобразяване с индивидуалните и специфични за всеки клиент критерии

4. Динамично организиране на бизнес процесите

5. Възникване на нови форми за създаване на стойност и заетост, например чрез предлагане на услуги по веригата.


1. Оптимизация при вземането на решения 

Използване на възможностите за анализи на данни в реално време и обработката на големи информационни масиви (Big Data), което да позволи вземането на решения в реално време.

По-голяма гъвкавост при вземане на решения, по-бързи реакции при възникване на проблеми и оптимизация, надхвърляща границите на предприятието.

2. Достигане до по-висока ресурсна продуктивност и ресурсна ефективност

Индустрия 4.0 запазва съществуващите стратегически цели, поставени на първо място от индустриалното производство: производството на възможно най-много продукция от наличните ресурси (ресурсна продуктивност) при възможно най-нисък разход на ресурси за наличните количества продукция (ресурсна ефективност).

3. Съобразяване с индивидуалните и специфични за всеки клиент критерии

Индустрия 4.0 позволява да се съобразяват индивидуалните и специфични за всеки клиент критерии, отнасящи се до дизайн, конфигурация, поръчка, планиране, производство и функциониране, включително и желания за извършване на промени в кратки срокове. Благодарение на Индустрия 4.0 дори и производството на отделни артикули (партида от един продукт) може да бъде рентабилно.

4. Динамично организиране на бизнес процесите

Базираната върху кибернетично-физически системи мрежа позволява динамично организиране на бизнес процесите в различни измерения: качество, време, риск, устойчивост, цена, въздействие върху околната среда и т.н. Така материалите и логистичните вериги са в постоянен баланс. Едновременно с това процесите на проектиране могат бързо да се организират, да се променят производствените операции и да се компенсират краткотрайни сривове (причинени например от доставчици), или пък в кратък срок да се увеличи съществено обемът на доставките.

5. Възникване на нови форми за създаване на стойност и заетост, например чрез предлагане на услуги по веригата.

Индустрия 4.0 прави възможно възникването на нови форми за създаване на стойност и заетост, например чрез предлагане на услуги по веригата. Събраните от умните устройства разнообразни големи данни (Big Data) могат да се използват чрез интелигентни алгоритми за предлагането на иновативни услуги. Това предоставя в рамките на Индустрия 4.0 голям потенциал за развиване на B2B (Business-to-Business) услуги именно на малките, средните и стартиращите предприятия.
Made on
Tilda