Добри практики DEVISE

Дигитални ваучери Лавал

МСП се нуждаят от външни консултации, които да им помогнат да идентифицират и да вземат изберат най-подходящите инструменти, които ще им позволят да растат, да правят иновации и да се справят с настоящите предизвикателства. Освен това МСП се нуждаят от финансов стимул, който да ги насърчи да придобият нови цифрови решения.  По този начин тази практика включва два различни вида финансова подкрепа: финансова подкрепа за получаване на съвети и консултации от експерти в областта на цифровите технологии (50 % от сумата, без данъците за допустимите разходи) и финансова подкрепа за придобиване на нови цифрови инструменти (50 % от сумата, без данъците за допустимите разходи). 
Чрез тези цифрови ваучери регионът "Пеи дьо ла Лоар" подкрепя МСП в ключовите етапи на тяхното развитие в променящата се среда и им позволява да консолидират процеса на вземане на решения по отношение на растежа и/или да се препозиционират чрез присвояване на цифрови приложения с висока добавена стойност.  Ваучерите се финансират от регион Пейс дьо ла Лоар, а основните бенефициенти са фирмите от региона. 

Необходими ресурси: 1 ЕПРВ е длъжен да проведе процеса на обучение за 2 ваучери: PDL ваучер за консултации по дигитализация (финансова подкрепа за получаване на съвети от експерти в областта на цифровите технологии) и PDL ваучер за дигитални инвестиции (финансова подкрепа за придобиване на нови дигитални решения - оборудване или софтуер) 
Доказателство за успех : От 2017 г. насам 32 компании са бенефициенти на този ваучер и по този начин са започнали своята цифрова трансформация.   Регионът е инвестирал до 220 000 € 
Основното предизвикателство е, че компаниите изпитват затруднения при намирането на възможностите за подкрепа на региона. 
Ваучерът е сравнително лесен за работа и наистина ползи за МСП. Може да се прилага навсякъде. 

Made on
Tilda