Блог

Още 1.2 млрд. лв. за иновации, дигитализация, зелена и кръгова икономика

В новия програмен период Фондът на фондовете ще разпредели близо 1.26 млрд. лв. по Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 година. Ресурсът ще бъде използван активно в подкрепа на предприемаческата екосистема, малките и средни предприятия в страната, коментира за БНР Мартин Гиков, изпълнителен директор на фонда.

„По-голямата част от средствата на обща стойност малко над 1.2 млрд. лв. ще покриват нуждите на конвенционални предприятия, но при част от инвестициите ще има приоритетно насочване към: проекти за дигитализация и иновации при дяловите инструменти; зелена икономика и кръгова икономика при дълговите инструменти. За първи път ще има възможност за комбиниране между безвъзмездна финансова помощ (грант) и финансов инструмент в една операция“, отбелязва Гиков.

Според Мартин Гиков и Лазар Петров, директор управление “Финансови инструменти и оперативни програми“, все още са налични 150 млн. лв. за дялово финансиране през петте фонд мениджъри на Фонда на фондовете. Средствата са за проекти на различен етап на реализация – от идея до готов за международна експанзия бизнес, а възможната инвестиция според конкретния проект е между 50 000 и близо 14 млн. лева. Ресурсът е достъпен през партньорите на фонда – Innovation Capital, Vitosha Venture Partners, NV3, Morningside Hill и Silverline Capital.

Други 65 млн. лв. са налични към момента по Програма “Възстановяване“. Средствата са предназначени за малките и средни предприятия под формата на облекчени кредити през партниращите банки в цялата страна. Неусвоени средства има и за подкрепа на малки бизнеси и социални предприятия, земеделие, градска среда и туризъм.

Напомняме, че по вече подписания мандат по Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 общо над 1 млрд. лв. от целия размер на средствата ще бъде насочен към финансови инструменти, като за първи път са осигурени и допълнителни 263 млн. лв. за безвъзмездна финансова помощ, която ще може да се комбинира с тях. Предвидената част за финансови инструменти ще мобилизира допълнителен частен капитал от минимум 400 млн. лева. Планирано е 533 млн. лв. да бъдат насочени за дялови инвестиции и 730 млн. лв. за кредитиране на българските компании при преференциални условия.

С ресурса по Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията ще бъде подпомогнато постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика. Това ще стане чрез разнообразно портфолио от финансови продукти, насочени към сферата на иновациите; цифровизацията и Индустрия 4.0 и конкурентоспособност на предприятията. Предвидено е и модернизиране на семейните предприятия, както и такива в областта на творческите индустрии, още и мерки за енергийна ефективност и изграждане на капацитет за енергия от възобновяеми източници в съответствие с целите на кръговата икономика.


Made on
Tilda