Новини

5 основни промени, необходими за балансиране на човешките екосистеми в организациите с кръгова икономика

Всички изброени точки изискват нови начини на работа и технологии, които засилват сътрудничеството между компаниите, но на практика как изглежда това в кръговата икономика? 


Нужни са специалисти или ефективни генералисти?

Линейната икономика се основава на специализирана работна сила, чиито задачи са разделени на малки и прости компоненти. Кръговата икономика, обаче, изисква всеки служител да предприеме цялостен подход за това къде седи в организацията.


Оскъдица или изобилие?

Линейната икономика се основава на недостиг на стока, която може да бъде търсена на пазара. В кръговата икономика акцентът е постоянните иновации; следователно всеки наличен изобилен източник може да се счита за решаване на проблем.


Конкуренция или сътрудничество?

Линейната икономика се основава на конкуренцията; кръговата икономика се основава на сътрудничество.


Количествени или смесени методи?
Основните показатели за линейната икономика се основават на количествени показатели, докато кръговатa икономиka използва смесени методи, които разчитат на качествени данни, заснети в различни точки на допир в екосистемата.

Коя структура на екипа работи най-добре?
Екипите на линейната икономика са главно отгоре надолу; екипите на кръговата икономика са склонни да бъдат матрични. Различните структури на екипа също изискват различни видове лидерство.
https://www.the-future-of-commerce.com/2020/01/08/circular-economy-examples/
Made on
Tilda