Блог

Влезе в сила новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз

От 1 януари 2023 г. в Европейския съюз влepe в сила новата Обща селскостопанска политика (Common Agricultural Policy, CAP). „Финансирането от ЕС в размер на 264 милиарда евро ще подкрепи европейските фермери в прехода към устойчив и устойчив селскостопански сектор и ще спомогне за запазването на жизнеността и разнообразието на селските райони. Благодарение на съфинансирането и допълнителното национално финансиране общият държавен бюджет за фермерите и селските общности ще достигне 307 милиарда евро за периода 2023-2027 г.“, се казва в съобщение на Европейската комисия.

Други програми в рамките на обхвата на ОСП, като програмата POSEI за най-отдалечените региони, схемата на ЕС за училищата, програмите за насърчаване, ще получат допълнително финансиране от ЕС в размер на 6 милиарда евро.
„Новата ОСП ще насочи по-високо ниво на държавна подкрепа към тези, които имат най-голяма нужда. Малките и средни стопанства в 25-те държави от ЕС ще получат по-високо подпомагане на доходите благодарение на преразпределително плащане от 10,6% от всички директни плащания. Това ще възлиза на 4 милиарда евро годишно или 2,5 пъти повече от преразпределителните плащания по настоящата ОСП (2014-2020 г.), която се прилага само от десет държави членки“, отбелязва Европейската комисия.
Нивото на подкрепа за протеинови/бобови култури ще се увеличи с 25% в сравнение с 2022 г. поради свързаното подпомагане на доходите. Това ще помогне за намаляване на зависимостта на земеделските стопани от ЕС от вноса и използването на определени торове.

В стратегическите планове на ОСП около 98 милиарда евро (32% от общото финансиране) ще бъдат предназначени за осигуряване на ползи за климата, водите, почвата, въздуха, биоразнообразието и хуманното отношение към животните, както и за насърчаване на практики, които надхвърлят задължителните условия. Плановете ще насърчат управителите на земи да съхраняват въглерод в почвата и биомасата, да намалят емисиите на парникови газове (ПГ) и да насърчат адаптирането на 35% от земеделската земя в ЕС.

Въз основа на новите задължения за земеделските стопани се очаква сеитбообръщение на приблизително 85% от обработваемата земя. Това ще помогне за прекъсване на цикъла на вредители и болести и по този начин ще намали употребата на пестициди и рисковете.

Подпомагането на ОСП за биологично производство през 2027 г. почти ще удвои площта, финансирана през 2018 г. Това ще бъде основен принос за постигането на амбицията за увеличаване на органичните площи, които ще бъдат от 5 до 30% през 2030 г.

Планираните инвестиции в производство на възобновяема енергия във ферми ще добавят 1556 MW към капацитета за производство на енергия в ЕС.
ОСП предоставя 8,5 милиарда евро за подкрепа на млади фермери.
Made on
Tilda