Добри практики Carpe Digem

Иновации от Балеарските острови - DIHBAI-TUR

DIHBAI-TUR е проект от Балеарските острови, Испания, който се стреми да стимулира иновациите и дигитализацията в различни сектори. 
Регионалната екосистема на Балеарските острови е съставена от 6 публично-частни субекти, които представляват основните и участници. 
• Регионът на Балеарските острови изостава по отношение на иновациите в сравнение с други испански региони
• Цифровата трансформация е задължителна в туризма и селското стопанство
• Конкурентоспособността на региона до голяма степен зависи от възможността му да генерира нови дигитални умения
DIHBAI-TUR има следните цели:
1. Да подкрепя и стимулира дигиталната трансформация на компаниите, особено тези в туристическия и селскостопанския хранителен сектор, за да се справят успешно с глобалните предизвикателства
2. Да се стимулира ново управление на данни, което ще помогне на компаниите да бъдат  много по-конкурентоспособни
3. Да подкрепи създаването и растежа на стабилна цифрова бизнес екосистема
4. Да се увеличат връзките с изследователските и академичните общности и да се попълнят цифровите пропуски.
Участващите организации извършват дейности, които възнамеряват да постигнат целите си, и работят заедно по едно и също споразумение за управление. Различни програми и проекти на ЕС се стремят да ускорят изпълнението на дейностите. Развитието на умения и идентифицирането на таланта са ключови дейности.
Необходими ресурси
Необходими са ресурси за комуникационни дейности и цялостно управление на екосистемата. Други ресурси, които са необходими, са тези, свързани с нови услуги.
Доказателство за успех
- Създаване на DIHBAI-TUR
- Участие в национални и международни мрежи
- Идентифициране на най-добрите цифрови практики в рамките на COVID19
- Идентифициране и прилагане на решения в селскостопанския и туристическия сектор
- Обществени инициативи: разработване на обществена карта, включваща информация за доставчиците (храни, стоки и др.). Генериране на база данни, включваща цифрови решения за борба с COVID-19
Срещнати трудности
Основното предизвикателство е да се намерят ресурси за създаване на дигитален иновационен хъб и стартиране изпълнението на дейности. Привличане на внимание за необходимостта от сътрудничество е постоянно предизвикателство.
Потенциал за обучение или трансфер
Нашите добри практики могат лесно да бъдат прехвърлени във всеки друг регион, особено тези, които до голяма степен зависят от един сектор (като туризма в случая) и показва как цифровите умения и дигиталната трансформация могат да подпомогнат развитието на нови сектори, както и генерирането на нови бизнес модели.
Ключовите фактори за успех се основават на участието на ключови субекти, но особено на ключови хора. Тези, които са в състояние да работят, да се ангажират и да създават, въпреки предизвикателствата и съпротивата, които могат да срещнат.
Друг важен фактор за успех е свързан с обединението на сили с два различни сектора като туризма и производството на храна в селското стопанство.
Сътрудничеството с ключовите заинтересовани страни на местно ниво е важно за подобряване на екосистемата. Но също така е важно да се работи с мрежи на национално и международно ниво, за да се учат и споделят.

Made on
Tilda